Vagačov dom, Detva

Vagačov dom, Detva

Vagačov dom, pôvodne rodinný dom Vagačovcov, zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku, je dominantou mesta Detva. Nachádza sa v historickej časti mesta na Partizánskej ulici a bol postavený v roku 1908.

História bryndziarne Vagačovcov

Prvú bryndziareň na Slovensku založil v Detve v roku 1787 Ján Vagač, rodák zo Starej Turej. Objavil technológiu výroby bryndze a počas salašnej sezóny žil so svojou rodinou v Detve a okolí. Výrobky detvianskej bryndziarne preslávili Detvu doma aj vo svete.

Vagačov dom, Detva
Vagačov dom, Detva

Alexander Vagač a rozvoj bryndziarne

Alexander Vagač, vnuk Jána Vagača, sa v roku 1908 natrvalo usadil v Detve a nechal postaviť prízemný dom na vtedajšej Hlavnej ulici. Pod jeho vedením dosiahla bryndziareň najväčší rozkvet, zaviedli sa nové technológie a export výrobkov sa rozšíril do Rakúska, Nemecka a Ameriky.

Štefan Vagač a koniec rodinnej bryndziarne

Po smrti Alexandra Vagača v roku 1934 prevzal vedenie podniku jeho syn Štefan Vagač. Znárodňovanie podnikov po roku 1948 však znamenalo likvidáciu rodinnej bryndziarne a v roku 1951 bola výroba zrušená. Vagačovci museli opustiť nielen bryndziareň, ale aj svoj rodný dom.

Vagačov dom, Detva

Súčasnosť Vagačovho domu

Zrekonštruovaný Vagačov dom dnes predstavuje kultúrne a komunitné centrum. Nachádza sa tam Krčma u Vagača, kaviareň s čitárňou, penzión a Podpoliansky pivovar, kde sa varí domáce pivo Dobronay. Na prvom poschodí sa pripravuje múzeum venované rodine Vagačovcov a priestory na výstavy a kultúrne akcie.

Vagačov dom po rokoch chátrania ožíva

Vagačov dom ponúka návštevníkom možnosť spoznať príbeh rodiny Vagačovcov, históriu výroby bryndze a krásy Podpoľania. Po rokoch chátrania opäť ožíva a prináša do Detvy novú energiu a možnosti kultúrneho vyžitia.

Vagačov dom, Detva