Značka: Výstavy

Klára Štefanovičová: Raster

Klára Štefanovičová objavuje svet rastrov a raster štruktúr videného sveta. Raster ako štruktúra je výtvarný prostriedok, ktorý zafarbuje námet obsahovým posolstvom. Raster má svoju hlbokú históriu Raster funguje ako všeobecné…

Bienále plastiky malého formátu 2022

Idea založiť na Slovensku bienále tohto typu vzišla v roku 2005. Pri zrode myšlienky i realizácie stáli prof. Jozef Jankovič, akad. soch., historička umenia Ľuba Belohradská a Viera Moravčíková, koordinátorka…

Oľga Bartošíková: Obrazy v danom čase

Oľga Bartošíková  a jej výstava Obrazy v danom čase sa predstavuje v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici od 18. augusta. Oľga Bartošíková Akademická maliarka Oľga Bartošíková (*1922) sa v…

Heydrichiáda

Výstava Heydrichiáda je sprístupnená v priestoroch Múzea Senica. Výstavu, ktorá je inštalovaná v hlavnej sále mestského múzea, zapožičal Múzeu Senica Památník Lidice, príspevková organizácia Ministerstva kultury Českej republiky, pri príležitosti pietneho…

Anabióza

Anabióza je zmena správania sa organizmov v dôsledku nepriaznivých životných podmienok. V predtuche, že nezvládnu extrémne sucho alebo chlad, si privodia stav zdanlivej smrti. Keď nebezpečenstvo pominie, obnovia sa im…

Peter Valiska Timečko: Politikum

Peter Valiska Timečko prostredníctvom svojho svetelného objektu otvára diskusiu o politických pomeroch v slovenských reáliách. Politikum vstupuje do ľudí Je to diskusia o autentických morálnych hodnotách a postojoch v časoch…