Strážna veža, Rožňava

Strážna veža, Rožňava

Strážna veža je neprehliadnuteľnou dominantou historického jadra mesta Rožňava. Svojou výškou 36,5 metra poskytuje návštevníkom nádherný panoramatický výhľad nielen na pamiatky mesta, ale aj na celú Rožňavskú kotlinu. Vďaka tejto veži si Rožňava vyslúžila prívlastok “mesto s výhľadom”.

História veže

Renesančná Strážna veža bola postavená v rokoch 1643 až 1654 na mieste staršej gotickej stavby. Pristavali ju k pôvodnej radnici, ktorá stála na mieste dnešného Kostola sv. Františka Xaverského. Koncom 18. storočia prešla veža barokovou úpravou, ktorá sa dotkla hlavne ochozy a strechy.

V minulosti plnila veža strážnu funkciu, o čom svedčí zachovaná strieľňa a turecká delová guľa. Na južnej fasáde sa nachádzajú pamätná tabuľa, delová guľa a slnečné hodiny, ktoré dokumentujú historický vývoj veže.

Strážna veža, Rožňava
Strážna veža, Rožňava

Najpresnejšie hodiny v Uhorsku

Hodiny umiestnené na Strážnej veži sa od začiatku svojej existencie považovali za najpresnejšie v celom Uhorsku. Pôvodné hodiny sa síce nezachovali, ale vo výklenku vo veži sa nachádza ďalší, dnes už nefunkčný hodinový stroj z roku 1858, ktorý slúži ako technická pamiatka.

Zvonkohra a melódie

Každú celú hodinu rozozvučí centrum Rožňavy jemná melódia zvonkohry umiestnenej vo veži. Táto zvuková kulisa dodáva mestu nezameniteľnú atmosféru.

Strážna veža, Rožňava

Obnova a sprístupnenie veže

V roku 1997 prešla Strážna veža obnovou a následne bola sprístupnená turistom ako vyhliadková veža. Jej prehliadku zabezpečuje miestna Turisticko-informačná kancelária.

Nedávne udalosti

V období od septembra do decembra 2016 prebehla ďalšia rekonštrukcia Strážnej veže, počas ktorej vymenili krytinu, bleskozvod a opravili ochodzu a opadávajúcu rímsu. Žiaci rožňavských základných škôl pri tejto príležitosti vytvorili výtvarné práce, ktoré boli ako odkaz pre budúce generácie uložené v časovej schránke v interiéri veže.

Strážna veža  – dominanta mesta s výhľadom

Strážna veža je neodmysliteľnou súčasťou Rožňavy a vďaka svojej jedinečnosti a krásnym výhľadom patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické atrakcie mesta. Návštevníci ju môžu navštíviť aj bez sprievodcu počas otváracích hodín Turisticko-informačnej kancelárie a vychutnať si tak neopakovateľný pohľad na Rožňavu a jej okolie.

Strážna veža, Rožňava