Veľprepoštský palác, Nitra

Veľprepoštský palác, Nitra

Veľprepoštský palác v Nitre je historická budova nachádzajúca sa v Hornom meste. Palác bol postavený v rokoch 1778 až 1780 na podnet cisárovnej Márie Terézie.

Klenot histórie pod Nitrianskym hradom

Počas bombardovania Nitry v roku 1945 bola budova značne poškodená. V súčasnosti je však palác opäť obnovený do svojej pôvodnej podoby a slúži ako sídlo cirkevných úradov.

Veľprepoštský palác, Nitra Zdroj: KPÚ
Veľprepoštský palác, Nitra Zdroj: KPÚ

História paláca

Rokokovo-klasicistická budova Veľprepoštského paláca bola navrhnutá architektom Franzom Antonom Hillebrandtom. Na budove sa pôvodne nachádzala vysoká jazdecká socha Márie Terézie, ktorá bola počas bombardovania zničená. Sochu neskôr zreštauroval akademický sochár Miroslav Černák a v súčasnosti je osadená v záhrade Grasalkovičovho paláca v Bratislave.

Obnova paláca po bombardovaní

Po druhej svetovej vojne bola budova len čiastočne obnovená. Zachovala sa iba stredná časť prízemia. Dostavbu paláca zabezpečila až nedávno Nitrianska sídelná kapitula. Financovala ju z peňazí získaných za pozemky v priemyselnom parku. Vďaka tejto iniciatíve dnes palác opäť vyzerá ako v čase svojho vzniku.

Veľprepoštský palác, Nitra

Súčasnosť a využitie paláca

Veľprepoštský palác v súčasnosti slúži ako sídlo cirkevných úradov. Nájdeme tu kancelárie veľprepošta, pomocného biskupa a zamestnancov biskupského úradu. V budove sa tiež nachádza cirkevný súd. Interiér paláca je zariadený súčasným nábytkom, avšak vestibul pôsobí dobovo. Zaujímavosťou je originál sochy Márie Terézie bez hlavy, ktorý je umiestnený práve vo vestibule a vzbudzuje veľký záujem turistov.

Veľprepoštský palác prešiel pohnutými osudmi

Veľprepoštský palác v Nitre je ukážkou historickej architektúry, ktorá prešla pohnutými osudmi. Vďaka úsiliu Nitrianskej sídelnej kapituly sa podarilo túto významnú budovu obnoviť do pôvodnej podoby. Dnes palác nielen skrášľuje panorámu Nitrianskeho hradu, ale tiež slúži dôležitým cirkevným inštitúciám.

Veľprepoštský palác, Nitra