Rodný dom Jána Hollého v Borskom Mikuláši

Rodný dom Jána Hollého Zdroj: KrasyZahoria.sk

Rodný dom a pamätná izba básnika Jána Hollého sa nachádza v jeho rodnej dedine v Borskom Mikuláši. Pochádza z druhej polovice 18. storočia. Pamätná izba bola zriadená v roku 1957 a slávnostne otvorená 20. júla. V tom istom roku bol domček daný do pôvodného stavu. Rodný dom Jána Hollého je jednou z najvýznamnejších slovenských kultúrnohistorických pamiatok.

Expozícia s autentickým dobovým zariadením dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, kde prežíval detstvo a kam sa vracal ako študent a kňaz. V parčíku pri vchode je umiestnená socha básnika od Jána Koniarka. Objekt je kultúrnou pamiatkou.

Do ostenia budovy je v kazetovom ráme vsadená Pamätná tabuľa Jána Hollého, vyrobená v dielni J. Radu v Prahe a odhalená v roku 1885. Text tabule: “V tomto dome nesmrtelný básnik slovenský narodil sa 24. brezna r. 1785”

Prostredníctvom celonárodnej zbierkovej akcie a taktiež s pomocou miestnych obyvateľov a rodákov sa zozbierali prostriedky na zhotovenie pomnmíka Jána Hollého. Ten sa nachádza vo vonkajších priestoroch rodného domu. Ide o básnikovu sochu v nadživotnej veľkosti. Tento pomník je venovaný jeho pamiatke. Zhotovil ho akademický sochár Ján Koniarek v roku 1930 a je pochádza z prírodného kameňa. Texty sú uvedené na čelnej strane a na zadnej strane.

Návštevy treba vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Borskom Mikuláši, Mgr. Oľga Cintulová na tel. č. +421 (0)34 6595138, email olga.cintulova@borskymikulas.sk. Vstup voľný.