Pamätná tabuľa na Žandárskom moste

Pamätná tabuľa - Žandársky most Zdroj: Mesto Stará Turá

Na trati z Nového Mesta nad Váhom do Veselí nad Moravou sa vyníma impozantný železničný most.

História najväčšieho železničného mosta

Tento kolos, ktorý sa týči medzi stanicami Stará Turá a Papraď, bol postavený v rokoch 1926 až 1929. S dĺžkou 253,9 metra a výškou 27 metrov je najväčším svojho druhu na spomínanej trati. Pôvodne nazvaný “Papradský viadukt”, si tento názov udržal až do dnešných dní medzi železničnými pracovníkmi.

Papradský viadukt - Žandársky most Zdroj: Mesto Stará Turá
Papradský viadukt – Žandársky most Zdroj: Mesto Stará Turá

Ľudový názov s temnou minulosťou

Menej známy je však ľudový názov “Žandársky most”, ktorý má svoje korene v tragickom príbehu. Pred vznikom železnice sa pod mostom odohrala udalosť, ktorá sa vryla do pamäti miestnych obyvateľov.

Posádka myjavskej žandárskej stanice mala zadané poslanie – vypátrať a zadržať dvoch dezertérov z vojska, ktorí sa pohybovali po okolí Starej Turej. K plneniu tejto úlohy boli určení žandári Ján Kocourek a Jozef Liberský, ktorí dostali príkaz 20. apríla 1854. Počas jazdy na sedliackom voze, v blízkosti lokality zvanej Paprad, si všimli dvoch mužov sediacich pri ceste, čo vyvolalo ich podozrenie. Rozhodli sa preto týchto mužov požiadať o predloženie identifikácie.

Pamätná tabuľa - Žandársky most Zdroj: Mesto Stará Turá
Pamätná tabuľa – Žandársky most Zdroj: Mesto Stará Turá

Jeden zo žandárov, ozbrojený a s puškou na pleci, zostúpil z voza, aby vykonal kontrolu. Jeden z mužov, naoko siahol do vrecka za dokladom, náhle vytiahol pištoľ a vystrelil priamo do srdca žandára. Ten na následky strely na mieste zomrel. Jeho komplic si rýchlo prisvojil pušku nebohého a obrátil ju proti druhému žandárovi, ktorý ešte sedel na voze, a usmrtil ho. Oba útoky boli prevedené s nečakanou rýchlosťou a krutosťou a obaja zločinci sa po čine zmocnili zbraní svojich obetí a ušli.

Dezertéri sa potom skryli v mlyne patriacom rodine Podhajských, kde strávili tri dni, kým ich mlynár – pod hrozbou smrti, ak by ich prezradil – ukrýval. Napriek rozsiahlemu pátraniu zostali zbehovia nevypátraní a po ukončení pátrania zmizli z regiónu bez akejkoľvek stopy.

Obaja žandári boli pochovaní na staroturianskom cintoríne pri veži. Na mieste, kde došlo k tejto tragédii, bol pôvodne postavený pamätník na ich počesť, ktorý bol však v neskorších rokoch zničený.

Obnovenie pamiatky

Pamätník, ktorý bol pôvodne postavený na mieste tragédie, časom zmizol. Preto sa zrodila iniciatíva obnoviť pamiatku osadením pamätnej tabuľky na jeden z pilierov mosta. Tento počin sa podarilo uskutočniť vďaka spolupráci Martina a Jaroslava Durecovcov, firmy Automator, Viliama Matušku zo Železničného múzea Stará Turá a Antona Haršányho zo správy železničnej infraštruktúry ŽSR OR Trnava.

Pamätná tabuľa - Žandársky most Zdroj: Mesto Stará Turá
Pamätná tabuľa – Žandársky most Zdroj: Mesto Stará Turá

Vzdelávací význam pamätnej tabuľky

Dnešná pamätná tabuľa slúži nielen ako spomienka na obete. Ale aj ako vzdelávací nástroj pre budúce generácie. Poskytuje príležitosť zastaviť sa a zamyslieť nad históriou, ktorá sa odohrala v tieni mosta. A pripomenúť si, že každý kút nášho kraja skrýva svoj príbeh.