Liptovský hrad, Liptovská Sielnica

Liptovský hrad, Liptovská Sielnica

Liptovský hrad, známy aj ako Sielnický hrad alebo Liptovský Starý hrad, je ruina hradu nachádzajúca sa na Liptove. Leží na hranici okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok, v katastrálnom území Sestrč, ktoré patrí obci Liptovská Sielnica. Tento hrad je najvyššie položeným hradom na Slovensku a jedným z najvyššie položených v strednej Európe.

História hradu

Prvá písomná zmienka o Liptovskom hrade pochádza z roku 1262. Dal ho postaviť kráľ Belo IV. na mieste zaniknutého hradiska z 1. storočia pred Kr. Hrad plnil obrannú funkciu a bol viackrát zničený a následne rozširovaný v 13. a 14. storočí. Od roku 1340 sa stal sídlom Liptovskej župy.

V rokoch 1431 – 1434 bol hrad obsadený husitskými vojskami. V roku 1454 prešiel do vlastníctva Pongráca, ktorý zrenovoval obytnú časť a posilnil ho predsunutou parkánovou hradbou. Po potlačení protikráľovského sprisahania v roku 1471 hrad dobyl kráľ Matej Korvín a nechal ho úplne zničiť. Do dnešných dní sa z neho dochovala len časť múra pod previsom zatrávnenej zeminy.

Liptovský hrad, Liptovská Sielnica
Liptovský hrad, Liptovská Sielnica

Pôvodná podoba hradu

Pôvodný hrad tvorila obytná veža, cisterna, malé nádvorie a dve brány. K hradnému panstvu patrili rozsiahle územia, ktoré sa značne zmenšili po vybudovaní hradov Likava a Liptovský Hrádok.

Archeologický výskum

V 80. rokoch 20. storočia prebehol v areáli hradu archeologický výskum. Počas neho boli zrekonštruované a zakonzervované základy hradu, objasnil sa jeho postupný vývin až do zániku. Odkryté boli zvyšky dvoch cisterien, paláca a veží. Objavené bolo tiež množstvo striel a kováčskeho materiálu z objavenej šmykne pod hradnou stenou na západnom okraji areálu.

Liptovský hrad, Liptovská Sielnica
Liptovský hrad, Liptovská Sielnica

Prístup k hradu

Celý areál hradu je verejne prístupný. K zrúcanine Liptovského hradu sa dá dostať dvomi cestami – z obce Kalameny alebo z obce Bukovina. Odporúča sa skôr cesta z obce Kalameny.

Žltý turistický chodník vás zavedie aj k vrtu a jazierku s termálnou minerálnou vodou. Od jazierka stúpate strmou cestou najprv lesom, neskôr po lúke do Sedla pod Kráľovou. Na polceste k hradu si môžete urobiť krátku prestávku, ktorá vám umožní dočerpať sily a poobzerať si okolité výhľady. Potom pokračujete riedkym lesom nahor po dobre vyznačenej trase. Posledný úsek na hrad absolvujete po rebríku.

Liptovský hrad, Liptovská Sielnica
Liptovský hrad, Liptovská Sielnica

Liptovský hrad ponúka úžasné výhľady

Z ruín Liptovského hradu sa vám naskytne úžasný výhľad na celý Liptov. Túra sa dá zvládnuť do 2 hodín tam a naspäť, s menšími deťmi do 3 hodín. Návšteva tohto najvyššie položeného hradu na Slovensku je skvelým tipom na výlet pre milovníkov histórie a krásnych výhľadov.

Liptovský hrad, Liptovská Sielnica
Liptovský hrad, Liptovská Sielnica