Múzeum Čierny orol

Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš

Historická budova na mieste niekdajšieho zájazdného hostinca, spomínaného už v 17. storočí. Okrem primárnej funkcie hotelového a reštauračného zariadenia, ktorá bola čiastočne zachovaná až do 70. rokov 20. storočia, slúžil Čierny orol aj ako centrum kultúrneho života, ktoré svojím významom presiahlo hranice Liptovského Mikuláša. Názov podniku vznikol po roku 1850.

V roku 1830 sa tu začala písať história slovenského ochotníckeho divadelníctva, neskôr v jeho budove sídlili viaceré spolky, vrátane kultúrneho a čitateľského spolku „Větín“. Počas prvomájovej demonštrácie v roku 1918 odznela pred jej účastníkmi, zhromaždenými na nádvorí Čierneho orla, Mikulášska rezolúcia, prvý verejný dokument, ktorým sa slovenský národ otvorene prihlásil k právu na sebaurčenie a k myšlienke česko-slovenskej vzájomnosti.

V súčasnosti je v budove umiestnená unikátna expozícia Z dejín lovu, poľovníctva a rybárstva na Liptove a konajú sa tu početné kultúrne a vzdelávacie podujatia.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok / Monday        9:00 – 16:00

Utorok / Tuesday             9:00 – 16:00

Streda / Wednesday       9:00 – 16:00

Štvrtok / Thursday           9:00 – 16:00

Piatok / Friday   9:00 – 16:00

Sobota / Saturday           zatvorené / closed

Nedeľa / Sunday              12:00 – 16:00

posledný vstup (last entry) : 15:30

prvá streda v mesiaci 9:00 – 18:00 hod.

Objednávka prehliadky múzea mimo riadnych návštevných hodín je spoplatnená osobitnou zvýšenou taxou, bližšie informácie sú zverejnené v priloženom cenníku na podstránkach jednotlivých expozícií.

Kontaktné údaje

ciernyorol@liptovskemuzeum.sk

telefón:

+421 44 551 47 85

+421 917 883 686