Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš

Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš

Kostol sv. Mikuláša je najstaršou stavebnou pamiatkou Liptovského Mikuláša a zároveň najväčšou ranogotickou stavbou Liptova.

Impozantná ranogotická stavba Liptova

Pôvodne stál osamotený uprostred krajiny, no postupne sa okolo neho rozrástlo mestečko Svätý Mikuláš. Táto majestátna sakrálna stavba prešla v priebehu storočí viacerými úpravami, až kým jej počas rozsiahlej rekonštrukcie v rokoch 1941-43 neprinavrátili ranogotickú podobu.

Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš
Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš

Románske začiatky a gotická prestavba

Na mieste dnešného kostola stál pôvodne len malý románsky kostolík z 11. – 12. storočia. Pri výstavbe jednoloďového kostola v rokoch 1280-1300 prevzal úlohu sakristie a dnes je najstaršou časťou chrámu. V polovici 15. storočia kostol rozšírili, zaklenuli a vežu nadstavali v neskorogotickom slohu. Neskôr prešiel ešte barokovou prestavbou.

Nádherné vitrážové okná a vzácne oltáre

Počas rekonštrukcie v 40. rokoch 20. storočia pristavali k  Kostolu sv. Mikuláša bočné kaplnky a osadili v ňom nádherné vitrážové okná. Prvé z nich, zobrazujúce Apoteózu Sviatosti oltárnej, zapôsobilo dojmom nebeského kúzla. Vďaka tomu vznikli podľa návrhov významných umelcov ďalšie farebné vitráže s postavami svätcov a biblickými motívmi.

Interiér kostola ukrýva tri vzácne gotické tabuľové oltáre. Ústrednou sochou hlavného oltára je svätec Mikuláš, patrón kostola i mesta. Oltár Panny Márie z rokov 1470-80 zobrazuje Madonu s dieťaťom obklopenú sochami svätíc. Oltár Sviatosti oltárnej je svojím spracovaním unikátny – namiesto tradičnej figurálnej plastiky je v oltárnej skrini zvečnená pozlátená monštrancia držaná dvoma kľačiacimi anjelmi.

Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš
Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš

Umelecké skvosty a zaujímavosti

V interiéri kostola sa nachádza aj kamenná krstiteľnica z roku 1490 s tepaným medeným barokovým vekom. Triumfálny oblúk zdobí motív obetovania baránka od Jozefa Hanulu z roku 1903. Sgrafitá v bočných kaplnkách a maľby na chóre sú dielom národného umelca Janka Alexyho, rodáka z Liptovského Mikuláša.

Zaujímavosťou je reliéf nad hlavným vchodom z roku 1945, ktorý umelecky stvárňuje počiatky mesta. Zobrazuje žehnajúceho sv. Mikuláša, šľachtica Marka a liptovského veľmoža Bogomera. Na južnej strane kostola sa nachádzajú slnečné hodiny s keramickým reliéfom zachytávajúcim boj sv. Juraja s drakom.

Kostol sv. Mikuláša je celoročne prístupný počas svätých omší. Turistické prehliadky sa konajú v  lete denne okrem víkendov. Každý štvrtok sa v  kostole odohrávajú organové polhodinky. Vstup je voľný, no dobrovoľným príspevkom môžete podporiť obnovu tejto významnej sakrálnej pamiatky Liptova.

Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš
Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš