Socha Ľudovíta Wintera, Piešťany

Socha Ľudovíta Wintera

Piešťany, známe slovenské kúpeľné mesto, sa môže pochváliť novou sochou na Kolonádovom moste. Bronzová socha Ľudovíta Wintera, ktorého meno je neodmysliteľne späté s rozvojom piešťanských kúpeľov, bola slávnostne odhalená 11. mája 2019. Autorom diela je akademický sochár Roman Hrčka.

Život zasvätený kúpeľom

Ľudovít Winter sa narodil v roku 1870 v Ipeľských Šahách. Ako dvadsaťročný prišiel do Piešťan na pozvanie svojho otca Alexandra, aby mu pomáhal s vedením prenajatých kúpeľov. Počas pôsobenia vo funkcii riaditeľa zažili kúpele výnimočný rozvoj. Vďaka rodine Winterovcov, ktorá si kúpele prenajala v roku 1888, sa Piešťany stali obľúbeným miestom stretávania vysokej medzinárodnej spoločnosti.

Socha Ľudovíta Wintera
Socha Ľudovíta Wintera

Významné budovy a symboly

Pod vedením Ľudovíta Wintera vznikli viaceré významné kúpeľné budovy, medzi nimi aj slávny hotel Thermia Palace. Winter je tiež autorom najznámejšieho symbolu Piešťan – postavy barlolámača, ktorú dal nakresliť v roku 1899 a neskôr odliať do bronzu. Okrem toho je Winter známy aj ako tvorca obľúbeného BB pudingu.

Ťažké časy a návrat do Piešťan

Winterove úspechy v Piešťanoch prerušila druhá svetová vojna. Pre svoj židovský pôvod mu slovenská vláda v roku 1939 kúpele zobrala a on sám skončil v koncentračných táboroch. Po vojne sa síce vrátil do Piešťan, no znárodnenie v roku 1948 definitívne ukončilo jeho podnikanie. Traduje sa, že mal dokonca zakázaný vstup na kúpeľný ostrov, a tak sedával na lavičke, zdravil hostí a rozprával sa s ľuďmi.

Socha Ľudovíta Wintera
Socha Ľudovíta Wintera

Odkaz Ľudovíta Wintera

Ľudovít Winter zomrel v roku 1968 vo veku 98 rokov. Po nežnej revolúcii v roku 1989 si Piešťanci pripomenuli jeho odkaz odhalením pamätnej tabule a pomenovaním hlavnej ulice v centre mesta po ňom. Jeho zápisky s názvom Spomienky na Piešťany sú dodnes cenným zdrojom informácií o rozvoji kúpeľov a vtedajšej dobe.

Socha na Kolonádovom moste

Odhalenie bronzovej sochy Ľudovíta Wintera sediaceho na lavičke je výsledkom štvorročného úsilia občianskeho združenia ProWinter. Autorom sochy je akademický sochár Roman Hrčka, známy aj svojimi predchádzajúcimi dielami v Piešťanoch. Socha bude slúžiť ako pripomienka výnimočného života a odkazu Ľudovíta Wintera, ale aj ako inšpirácia pre ďalšie generácie.

Socha ako pocta Winterovi

Nová socha Ľudovíta Wintera na Kolonádovom moste v Piešťanoch je poctou mužovi, ktorý zasvätil svoj život rozvoju kúpeľov a prispel k ich medzinárodnej popularite. Jeho odkaz ostáva živý nielen vďaka jeho zápiskom a symbolom, ktoré vytvoril, ale aj vďaka tomuto umeleckému dielu, ktoré ho pripomína na jeho obľúbenom mieste.