Kaštieľ Strážky, Spišská Belá

Kaštieľ Strážky, Spišská Belá

Kaštieľ Strážky spolu s kostolom sv. Anny a zvonicou tvoria národnú kultúrnu pamiatku a patria medzi významné architektonické skvosty Spiša. Tento komplex sa nachádza v jadre historického osídlenia Strážok, ktoré sú súčasťou mesta Spišská Belá, a je obklopený anglickým parkom z 19. storočia.

História kaštieľa

Kaštieľ prešiel stavebným vývojom od neskorogotickej podoby v 15. storočí cez renesančnú prestavbu až po barokovo-klasicistické úpravy koncom 18. storočia. V 16. až 18. storočí patril rodine Horváth-Stansithovcov, ktorá v Strážkach založila latinskú humanistickú školu pre deti spišských šľachticov a knižnicu, v tom čase jednu z najbohatších v Uhorsku. V 19. storočí sa vlastníkmi stali rodiny Medňanských a Czóbelovcov.

Kaštieľ Strážky, Spišská Belá
Kaštieľ Strážky, Spišská Belá

Správa kaštieľa a kultúrne programy

Po smrti poslednej majiteľky barónky M. Czóbelovej v roku 1972 sa správcom kaštieľa stala Slovenská národná galéria (SNG). SNG ponúka rôzne kultúrne programy pre verejnosť v regióne a začiatkom leta usporadúva Kaštieľne hry. Návštevníci môžu relaxovať v rozsiahlom areáli kaštieľa a priľahlom anglickom parku, ktorý končí pri rieke Poprad. V letnej sezóne (15.6. – 15.9.) je na nádvorí otvorená reštaurácia.

Kaštieľ Strážky, Spišská Belá
Kaštieľ Strážky, Spišská Belá

Expozície v kaštieli

Expozícia historického nábytku, interiérových predmetov a umeleckého remesla

Pôvodný mobiliár a umelecko-remeselné predmety sa zachovali len čiastočne. Pre vytvorenie štýlovo ucelených interiérov sú doplnené ukážkami historického porcelánu, skla, kobercov, hodín a cennými kusmi historického nábytku.

Expozícia Portrét 17. – 19. storočia na Spiši

Kolekcia portrétov z 17. – 19. storočia pozostáva prevažne z diel pochádzajúcich z rodovej galérie. Rodiny, ktoré kaštieľ vlastnili alebo boli príbuzensky späté, podporovali portrétne umenie objednávkami u miestnych i zahraničných umelcov. Mnohí portrétovaní patrili medzi významné osobnosti kultúrnohistorického, politického a ekonomického života na Spiši.

Kaštieľ Strážky, Spišská Belá
Kaštieľ Strážky, Spišská Belá

Expozícia Ladislav Mednyánszky a Strážky

Ladislav Mednyánszky (1852-1919) je jedným z najvýznamnejších umelcov, ktorí sa narodili alebo žili na Slovensku. Strážsky kaštieľ patril k jeho najmilším miestam a mal tu svoj jediný stály ateliér. Expozícia prináša výber jeho malieb od 70. rokov 19. storočia do obdobia 1. svetovej vojny a odhaľuje jeho prepojenie s európskymi, najmä francúzskymi maliarskymi tendenciami.

Historická knižnica

Expozícia zoznamuje návštevníkov s dejinami obce, kaštieľa a s vývojom rodov, ktorým patril. Historická knižnica s počiatkami v 16. storočí obsahuje okolo 8500 zväzkov, časopisov a máp a je súčasťou národného kultúrneho dedičstva.

Slovenské sochárstvo 20. storočia

V parku kaštieľa sa nachádza stála expozícia sochárstva 20. storočia s dielami najvýznamnejších slovenských umelcov.

Kaštieľ Strážky je unikátnym miestom

Kaštieľ Strážky je unikátnym miestom, kde sa snúbi história, umenie a krása prírody. Návšteva tohto architektonického skvostu a jeho expozícií je nezabudnuteľným zážitkom pre každého milovníka kultúry a histórie.

Kaštieľ Strážky, Spišská Belá
Kaštieľ Strážky, Spišská Belá