Zámok Vígľaš

Zámok Vígľaš

V srdci Slovenska, neďaleko mesta Zvolen, sa týči majestátny zámok Vígľaš. Tento jedinečný komplex je centrom historických, kultúrnych a politických podujatí. Zámok má bohatú históriu siahajúcu až do raného stredoveku a v súčasnosti je obľúbeným turistickým cieľom.

História zámku

Počiatky osídlenia lokality nad riekou Slatina siahajú do raného stredoveku, kedy tu stálo slovanské hradisko. Neskôr tu vznikol kláštor, pravdepodobne postavený templárskymi rytiermi. V 14. storočí prešiel zámok pod správu kráľovského dvora Anjouovcov. Kráľ Róbert a jeho syn Ľudovít I. Veľký tu vybudovali hradné sídlo a založili prvý svetský rytiersky rád v Európe – Uhorskú bratskú milíciu.

Ďalší významný panovník, Žigmund Luxemburský, dal zámok prestavať na poľovnícky zámoček. Spolu s manželkou Barbarou Celjskou tu v roku 1408 zriadili Dračí rád. Zámok sa stal miestom stretnutí tohto rádu a obľúbeným miestom oddychu aj za vlády kráľa Mateja Korvína.

V 16. storočí zohral zámok dôležitú úlohu v protitureckých bojoch. Pristavali k nemu nové opevnenie so štyrmi nárožnými vežami. Neskôr sa dostal do vlastníctva šľachtických rodov Csákyovcov a Esterházyovcov, ktorí ho v 18. storočí prestavali na hradný kaštieľ.

Zámok Vígľaš
Zámok Vígľaš

Nová éra zámku

Po rokoch chátrania kúpila ruiny zámku v roku 2009 rodina Rekitar. Pod dohľadom odborníkov Pamiatkového úradu prebehla rozsiahla rekonštrukcia, ktorá bola dokončená v roku 2013. Zámok bol slávnostne otvorený pre verejnosť v roku 2014 a stal sa centrom diania v regióne.

Prehliadka zámku

Návštevníci môžu spoznať čaro historických priestorov počas prehliadky s odborným výkladom. Sprievodcovia ich prevedú vnútorným nádvorím, kaplnkou, malou a veľkou rytierskou sálou so zbierkou replík stredovekých zbraní. Vstup do areálu zámku, na vstupné nádvorie a hradby je bezplatný.

Zámok Vígľaš
Zámok Vígľaš

Udržateľnosť

Pri prestavbe zámku sa dbalo na ekologické postupy a udržateľnosť. Využili sa najmodernejšie technológie a skúsenosti z Európy a USA. Až 75% použitých materiálov bolo recyklovateľných, čo dramaticky znížilo stavebný odpad. Dôraz sa kládol na energetickú efektívnosť, zlepšenie kvality ovzdušia a ochranu vodných zdrojov.

Zámok Vígľaš je skvostom v srdci Slovenska

Zámok Vígľaš je skvostom v srdci Slovenska, ktorý stojí za návštevu. Ponúka jedinečný pohľad do histórie, ale aj príjemné prostredie na oddych a kultúrne vyžitie. Vďaka citlivej rekonštrukcii a dôrazu na udržateľnosť je zámok pripravený privítať návštevníkov aj v budúcnosti.

Zámok Vígľaš
Zámok Vígľaš