Vrbovčianska izba

V obci Vrbovce v okrese Myjava sa snažia zachovať svoj ľudový ráz, tradície, zvyky a piesne. Práve preto v obci zriadili Vrbovčiansku izbu, ktorá je však domčekom v tradičnom vrbovčianskom prevedení.

Vrbovčianska izba je otvorená od roku 2001

Vrbovčianska izba je pre verejnosť otvorená už od roku 2001. Ide o expozíciu ľudového bývania, remesiel, pracovného i sviatočného kroja s ďalšími vystavenými predmetmi. V izbe je zachované všetko tak, ako ľudia žili na prelome 18. a 19. storočia a v niektorých prípadoch na začiatku 20. storočia. Je z nej cítiť, že takmer každý obyvateľ obce pestoval ľan či konope, z ktorých si následne tkal plátna.

Biblia s pohnutou minulosťou

V izbe je viacero zaujímavých predmetov z minulosti. Je tam Biblia z 18. storočia, ku ktorej sa viaže zaujímavá história. Tá však nie je hodnoverne doložená. Biblia, ktorá mala pôvodného majiteľa v osade Štefanová, sa počas záplav v roku 1902 dostala až do potoka niekoľko kilometrov vzdialenej obce Sobotište. Odtiaľ si ju zobrali do Ameriky, aby sa opäť vrátila do Vrboviec.

Vrbovčianska izba prešla rekonšrukciou. Jedným z cieľov je aj vytvorenie zón, v ktorých by si ľudia mohli pripomenúť kultúru a históriu národov Čechov a Slovákov. V rámci projektu ide o rekonštrukciu hospodárskej budovy.

Po rekonštrukcii prejde čiastočnou zmenou aj expozícia. Plánuje sa pristaviť súbor menších stodôl, v ktorých by ako exponáty mali byť mláťačky, lisy na slamu, sečkovice či pluhy, ktoré darovali občania obce.