Značka: Múzeá a história

Tihányiovský kaštieľ v Radvani

Tihányiovský kaštieľ v Radvani prešiel v priebehu rokov niekoľkými prestavbami. Pôvodne to bola prízemná renesančná budova z prvej polovice 17. storočia, ktorej zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. V…

…druhý život Štefánika

Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave má sprístupnenú autorskú výstavu …druhý život Štefánika. Termínom druhý život či život po živote sa zvykne označovať miesto danej historickej…

Múzeum Slovenských národných rád

Hlavná expozícia Múzea Slovenských národných rád v Myjave zachytáva takmer 170 rokov z dejín slovenského národa, jeho bojov o uznanie svojbytnosti a práva na sebaurčenie, ako aj o zvrchovanosť a…

TRITRI – Tatry očami geológov

V Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici je sprístupnená výstava TRITRI – Tatry očami geológov  Stredoslovenské múzeum sprístupnilo pre verejnosť jedinečnú výstavu venovanú majestátnym slovenským veľhorám. Návštevníci uvidia unikátne zbierkové predmety…

Germáni a ich kultúra

Výstava GERMÁNI A ICH KULTÚRA bola koncom minulého roka prezentovaná v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v týchto dňoch sa presúva do expozitúry Múzea v Zlatých Moravciach. Výstava v krátkosti…

Kostolec

Veľkomoravský veľmožský dvorec Kostolec v obci Ducové pri Piešťanoch patrí medzi najvýznamnejšie archeologické lokality Slovenska. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza v prírode – po celý rok je preto atraktívnym…