Náučný chodník Majdán, Horné Orešany

Náučný chodník Majdán, Horné Orešany

Náučný chodník Majdán bol vybudovaný v roku 2002 s cieľom priblížiť návštevníkom prírodu, históriu a zaujímavosti tohto krásneho regiónu. Postupom času bol chodník rozširovaný a vylepšovaný, aby poskytol turistom čo najlepší zážitok.

História chodníka

V roku 2011 pribudli nové informačné tabule zamerané na kras a geológiu, vďaka projektu SPP Spoločne. O ďalšie vylepšenie sa v roku 2015 postarala spolupráca viacerých organizácií – Speleoklubu Trnava, Správy CHKO v Modre a Obecného úradu Horné Orešany. Hoci spoločnosť Chemolak Smolenice nakoniec od projektu odstúpila, prispela sponzorským darom 20 l lazúry. Dobudovanie chodníka sa teda uskutočnilo s obmedzenými finančnými prostriedkami, no v intenciách pôvodného zámeru.

Lokalizácia a prístup

Náučný chodník Majdán sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Trnava, v krásnom prostredí Malých Karpát, ktoré sú zároveň chránenou krajinnou oblasťou. Prístup je jednoduchý – stačí autobusom do Horných Orešian, zastávka Majdánske. Východiskovým bodom je parkovisko na Majdane.

Náučný chodník Majdán, Horné Orešany
Náučný chodník Majdán, Horné Orešany

Trasa a parametre chodníka

Trasa chodníka vedie z Majdanu cez Olšovský mlyn, Husí stok, rázcestie Jágerka, Rybáreň, vodnú nádrž Parina až po Orešanskú sondu. Meria 5,9 km s prevýšením 110 m a prechod trvá približne 3 hodiny. Na trase sa nachádza 10 zaujímavých zastávok. Chodník nie je náročný a je vhodný na pešiu turistiku počas celého roka.

Obnovy a revitalizácie

Prvýkrát bol otvorený v roku 2002, neskôr prešiel viacerými úpravami a obnovami (2007, 2011). V roku 2016 sa uskutočnila komplexná revitalizácia, kedy sa zlúčil pôvodný lesnícky chodník (autor Lesy SR, š. p.) a chodník s krasovou a ochranárskou tematikou (autori Speleoklub Trnava a ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty).

Sprievodné materiály a informácie

K chodníku je dostupný textový sprievodca vo forme skladačky “Náučný chodník Majdán” z roku 2002. Na webovej stránke chodníka sú tiež voľne dostupné obrázky informačných panelov vo formáte PDF.

Kontakty a aktuálny stav

V prípade otázok sa možno obrátiť na Obecný úrad Horné Orešany. Aktuálne je chodník v dobrom stave. Treba však upozorniť, že informačné panely Priepasť Priehyba a Orešanská sonda na zastávkach 6 a 10 sú inštalované vo svahu nad cestou a sú ťažšie prístupné.

Využitie pre školy a ďalšie atrakcie v okolí

Náučný chodník Majdán je skvelou voľbou pre školy na spestrenie výučby priamo v teréne. Okolie ponúka aj ďalšie zaujímavosti, ako napríklad obec Horné Orešany s bohatou históriou, rekreačnú osadu Majdan, rybníky v Rybárni, zvyšky bývalých lesných a priemyselných úzkokoľajných tratí, Kynsko-orešanský kras či hradisko Rekomberek.

Veríme, že prechádzka Náučným chodníkom Majdán bude pre všetkých návštevníkov príjemným a obohacujúcim zážitkom, ktorý im priblíži krásy a zaujímavosti tohto nádherného regiónu.