Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je jednou z najstarších a najvýznamnejších astronomických inštitúcií na Slovensku. Založená v roku 1871, hvezdáreň sa stala jedným z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. Dnes ponúka návštevníkom jedinečnú príležitosť preskúmať tajomstvá vesmíru a dozvedieť sa viac o histórii astronómie na Slovensku.

História hvezdárne

Zakladateľom hvezdárne bol Dr. Mikuláš Konkoly Thege, ktorý okrem astronomického observatória založil aj geomagnetické a meteorologické observatórium. Od roku 1990 Slovenská ústredná hvezdáreň koordinuje činnosť 27 astronomických zariadení na Slovensku a vykonáva pozorovateľskú a vedecko-výskumnú činnosť v rôznych oblastiach astronómie.

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo

Atrakcie pre návštevníkov

Hvezdáreň ponúka bohatý program pre všetky vekové kategórie. Jednou z hlavných atrakcií je digitálne planetárium, kde sa návštevníci môžu ponoriť do tajov vesmíru. Prechádzka historickým parkom s sochou Mikuláša Kopernika a veľkými slnečnými hodinami je tiež nezabudnuteľným zážitkom.

Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho

Súčasťou hvezdárne je aj múzeum venované jej zakladateľovi, Mikulášovi Thegemu Konkolymu. Múzeum sa zameriava na dokumentáciu histórie astronómie na Slovensku a ponúka zbierku astronomických, meteorolog a geofyzikálnych prístrojov, ako aj unikátne predmety späté s osobnosťou Konkolyho.

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo

Expozície a programy

Návštevníci múzea majú možnosť zoznámiť sa so zbierkovými predmetmi a zúčastniť sa programu v planetáriu. Pri priaznivom počasí je možné pozorovať oblohu ďalekohľadom pod odborným vedením vedecko-výskumných pracovníkov. Hvezdáreň organizuje aj semináre, exkurzie, výstavy a vydáva publikácie a dvojmesačník Kozmos.

Brána do vesmíru

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je miestom, kde sa história stretáva s modernou vedou. Návšteva hvezdárne a múzea je skvelou príležitosťou pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o vesmíre a histórii astronómie na Slovensku. Nezabudnite si vopred telefonicky objednať vstup pre hromadné návštevy počas júla a augusta.

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo