Šarišský hrad

Šarišský hrad

Šarišský hrad, tiež známy ako hrad Šariš, je jedným z najrozsiahlejších stredovekých hradov na Slovensku. Táto impozantná zrúcanina sa týči na Šarišskom vrchu, kužeľovitom andezitovom kopci vysokom 570 metrov, ktorý sa nachádza nad mestečkom Veľký Šariš, len 5 km od mesta Prešov. Vďaka svojej strategickej polohe v údolí rieky Torysy bol hradný vrch predurčený na trvalé osídlenie.

História hradu

Prvé známky osídlenia hradného vrchu siahajú až do neolitu, neskorej doby kamennej a mladšej doby bronzovej. Ďalšie obdobie osídlenia bolo preukázané na prelome letopočtu až do 4. storočia. Hoci presné obdobie výstavby základnej stredovekej stavby nie je známe, prvá písomná zmienka o hrade menom Sarus pochádza z roku 1245.

Šarišský hrad
Šarišský hrad

Hrad bol postavený s cieľom chrániť dôležitú obchodnú cestu vedúcu údolím rieky Torysy. Od začiatku svojho jestvovania bol kráľovským hradom a slúžil ako sídlo panovníkov počas ich pobytu v Šariši. Po vzniku Šarišského komitátu v 40. rokoch 13. storočia sa stal centrom nového správneho celku a sídlom šarišských županov.

V priebehu storočí sa hrad ocitol v rukách rôznych majiteľov, ktorí ho postupne rozširovali a opevňovali. Medzi najvýznamnejších vlastníkov patrili Omodejovcov, Peréniovci, Rákociovci a Aspermonti. V roku 1660 vybuchol na hrade sklad pušného prachu, čo spôsobilo značné poškodenie. Napriek tomu bol naďalej využívaný na ubytovanie vojska. V roku 1687 hrad vyhorel a už nebol obnovený.

Šarišský hrad
Šarišský hrad

Opis hradného komplexu

Centrom hradu je mohutná hranolová veža (donjon) s rozmermi 13,2 × 13,2 metra a hrúbkou múrov 4,5 metra. Hrad je opevnený mohutným múrom s bránou na severozápadnej strane. Opevnenie tvorí štrnásť bášt so strieľňami, ktoré sú vstavané do hradbovej línie. Použitý stavebný materiál je miestny andezitový kameň so spevnenými pieskovcovými nárožiami.

Súčasný stav a atrakcie

V dnešnej dobe je Šarišský hrad vyhľadávaným miestom prechádzok obyvateľov Prešova a okolia. Prístup na hrad je zabezpečený spevnenou asfaltovou cestou, ktorá slúži aj ako náučný chodník. Celý hradný vrch je vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu.

Šarišský hrad
Šarišský hrad

Opevnenie hradu je dobre zachované, vrátane bášt. Vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o areál hradu, už plocha hradu nie je zarastená divorastúcimi krovinami. Centrálna veža – donjon – ponúka návštevníkom nádherný výhľad na okolie, od Vysokých Tatier cez Levočské vrchy, Čergov až po Slanské vrchy. Z hradu sú dobre viditeľné aj zrúcaniny ďalších stredovekých hradov – Kapušianskeho a Kamenického.

Pre návštevníkov je k dispozícii sprievodcovská služba na vyhliadkovej veži Donjon. Počas komentovanej prehliadky, ktorá trvá približne 25-35 minút, sa návštevníci dozvedia mnoho zaujímavostí z histórie hradu, o živote v stredoveku a o stavbách a stavebných postupoch využívaných v stredovekom stavebníctve. Táto služba je spoplatnená.

Šarišský hrad
Šarišský hrad

Klenot stredovekého staviteľstva

Šarišský hrad je skutočným klenotom stredovekého staviteľstva na Slovensku. Jeho bohatá história, impozantná architektúra a nádherné výhľady do okolia z neho robia jedinečnú turistickú atrakciu. Návšteva hradu je skvelou príležitosťou na prechádzku, spoznávanie histórie a obdivovanie krásy slovenskej prírody.