Hrad Čabraď

Hrad Čabraď

V lone prekrásnej prírody Krupinskej planiny sa nachádza vzácny klenot našej histórie – hrad Čabraď, tiež známy ako Litava. Tento majestátny hrad, ktorý sa týči nad údolím rieky Litavy, je svedkom bohatej a pohnutej minulosti nášho národa. Jeho príbeh je plný zvratov, bojov a tajomstiev, ktoré postupne odhaľujeme.

História hradu

Počiatky hradu siahajú do 13. storočia, kedy bol postavený nad brehom riečky Litavy rodom Hunt-Poznanovcov. V prameňoch sa spomínajú dva hrady s podobnými názvami – starší hrad Litava, tiež nazývaný Hrádok, a mladší hrad Litava, neskôr známy ako Čabraď.

Starší hrad Litava bol predmetom sporov medzi príslušníkmi rodu. V roku 1276 ho násilím obsadili Derž mladší a Demeter, synovia Hunta. Hrad neskôr získal do vlastníctva Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti v roku 1321 prešiel do rúk kráľa Karola Róberta.

Nový hrad Litava, teda dnešný Čabraď, bol postavený pred rokom 1342 v blízkosti staršieho hradu. Stal sa novým sídlom panstva a prevzal funkcie predchádzajúceho hradu. V nasledujúcich storočiach hrad často menil majiteľov – patril kráľovskej korune, rôznym šľachtickým rodom ako Kakašovci, Horvátovci, Erdődiovci či Pálffyovci.

Hrad Čabraď
Hrad Čabraď

Prestavby a rozširovanie hradu

V 16. storočí hrad prešiel významnou prestavbou a modernizáciou opevnenia. Kapitán Ján Krušič nechal vybudovať novú baštu, zvýšiť vežu, upraviť pivnicu a prehĺbiť priekopu pred bránou. Vďaka tomu hrad odolal aj tureckým útokom.

V 17. storočí sa majiteľmi hradu stali Koháriovci. Ondrej Kohári v rokoch 1744-1755 postavil moderný kaštieľ vo Svätom Antone, kam preniesol správu rodových majetkov. Hrad Čabraď odvtedy slúžil už len ako letné sídlo.

Zánik a nová nádej pre hrad

V roku 1812 dal František Kohári hrad podpáliť, aby zabránil jeho obsadeniu lúpežnými rytiermi. Hrad postupne chátral a upadal do zabudnutia. Život v podhradnej dedine utíchol a obyvatelia sa odsťahovali.

Nová nádej pre hrad svitla v 90. rokoch 20. storočia, kedy prebehla konzervácia prvého nádvoria. V roku 2000 vzniklo občianske združenie Rondel, ktoré sa stará o záchranu hradu. Čistí ho od náletovej vegetácie, zameriava objekty, propaguje hrad verejnosti a oživuje zabudnuté remeslá.

Hrad Čabraď
Hrad Čabraď

Perla Krupinskej planiny

Hrad Čabraď je skvostom našej histórie a krajiny. Napriek pohnutým osudom a obdobiam chátrania sa vynárajú snahy o jeho záchranu a sprístupnenie verejnosti. Veríme, že spoločným úsilím sa podarí odhaliť tajomstvá hradu a zachovať toto vzácne dedičstvo pre budúce generácie. Hrad Čabraď si zaslúži našu pozornosť a obdiv.