Pustý hrad, Zvolen

Pustý hrad, Zvolen

Pustý hrad, tiež známy ako (Starý) Zvolenský hrad či hrad (Starý) Zvolen, je impozantný hradný komplex nachádzajúci sa nad sútokom riek Hron a Slatina v meste Zvolen.

Najväčší hradný komplex na Slovensku

Tento komplex sa skladá z dvoch hlavných častí – Dolného a Horného hradu, ktoré spája takmer 400 metrov dlhá spojovacia časť. S celkovou rozlohou 4,7 ha je Pustý hrad väčší než mnohé európske a svetové hrady, vrátane sýrskeho Krak des Chevaliers.

Pustý hrad, Zvolen
Pustý hrad, Zvolen Autor: Ján Beljak

Bohatá história hradu

Archeologický výskum pod vedením Václava Hanuliaka odhalil, že kopec, na ktorom stojí Pustý hrad, bol osídlený už v praveku. Nálezy z neskorej doby bronzovej, doby laténskej a kamennej svedčia o strategickom význame tohto miesta.

V srdci hradu sa týči majestátna veža, ktorá je nemým svedkom dávnych čias. Jej korene siahajú hlboko do 12. storočia, kedy bola súčasťou kráľovského komitátneho hradu. V období, keď hrozilo nebezpečenstvo mongolských nájazdov, vyrástlo na Pustom hrade mohutné refúgiálne opevnenie, ktoré poskytovalo útočisko a bezpečie. Gotická éra priniesla ďalšie architektonické skvosty – štvorpodlažnú vežu strážiacu vstupnú bránu Horného hradu a impozantný Dončov hrad, ktorý sa hrdo týči ako samostatná dominanta.

Pustý hrad, Zvolen
Pustý hrad, Zvolen Autor: Ján Beljak

Gotická stavebná etapa na Pustom hrade prebiehala od konca 13. storočia do prvej tretiny 14. storočia. V tom čase bola k vstupnej bráne Horného hradu pristavaná štvorpodlažná veža a vznikol aj samostatný Dončov hrad v severnom cípe hornej polohy.

Zánik hradu sa datuje do polovice 15. storočia, do obdobia bojov medzi Jánom Huňadym a Jánom Jiskrom z Brandýsa. Poslednou stavbou na hrade bola vartovka z konca 16. storočia.

Pustý hrad, Zvolen
Pustý hrad, Zvolen Autor: Ján Beljak

Čo môžete vidieť na hrade dnes

𝗗𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗮 𝗻𝗮 𝗣𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺 𝗵𝗿𝗮𝗱𝗲 𝘇𝗮𝗰𝗵𝗼𝘃𝗮𝗹𝗶 𝘃𝗶𝗮𝗰𝗲𝗿𝗲́ 𝗽𝗼𝘇𝗼𝗿𝘂𝗵𝗼𝗱𝗻𝗲́ 𝗰̌𝗮𝘀𝘁𝗶, 𝗸𝘁𝗼𝗿𝗲́ 𝘀𝘁𝗼𝗷𝗮 𝘇𝗮 𝗻𝗮́𝘃𝘀̌𝘁𝗲𝘃𝘂:

🏛️ Veža a vstupná brána na Dolnom hrade
🏰 Veža komitátneho hradu, veža č. 2 a bašta na Hornom hrade
🏤 Areál Dončovho hradu na Hornom hrade
🌉 Hlavná vstupná brána na Hornom hrade

Návšteva Pustého hradu

Ak sa chcete vybrať na Pustý hrad, môžete sa naň dostať z hlavnej železničnej stanice vo Zvolene po modrej turistickej značke a náučnom chodníku. Výstup na hrad vám poskytne jedinečnú príležitosť preskúmať najväčší hradný komplex na Slovensku a ponoriť sa do jeho bohatej histórie siahajúcej až do praveku.