Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Nitrianske Pravno

Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno, mesto s bohatou nemeckou tradíciou, je domovom unikátneho Múzea kultúry Karpatských Nemcov. Toto múzeum ponúka návštevníkom fascinujúci pohľad do života a histórie nemeckého obyvateľstva, ktoré po stáročia obývalo túto oblasť.

Kto sú Karpatskí Nemci?

Od stredoveku osídľovali nemeckí remeselníci, obchodníci a duchovní územie Uhorska, vrátane troch oblastí Slovenska: Bratislavy a okolia, Hauerlandu a Spiša. Títo Nemci, známi ako Karpatskí Nemci, výrazne prispeli k rozvoju remesiel, obchodu a kultúry na Slovensku. Priniesli so sebou vyspelé gotické staviteľstvo, umenie a spôsob úradovania v mestách. Ich prínos bol významným momentom pre integráciu Slovenska do vtedajšej vyspelej Európy.

Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Nitrianske Pravno
Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Nitrianske Pravno

Neľahké osudy po vojne

Po druhej svetovej vojne boli osudy Karpatských Nemcov neľahké. Viac ako 90% z nich muselo nútene opustiť svoju takmer osemstoročnú vlasť. Napriek tomu si zachovali silný citový vzťah k rodnému Slovensku a mnohí z nich sa stali významnými propagátormi a spojencami novej Slovenskej republiky.

Spolok Karpatských Nemcov a múzeum

V Nitrianskom Pravne aktívne pôsobí Spolok Karpatských Nemcov, ktorý sa snaží zachovať kultúrne dedičstvo tejto komunity pre ďalšie generácie. V roku 2007 bolo v Dome stretávania otvorené Múzeum kultúry Karpatských Nemcov s trvalou výstavou “Dejiny a kultúra Karpatských Nemcov v Hauerlande”. Návštevníci si tu môžu prezrieť, ako sa kedysi žilo v tejto lokalite.

Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Nitrianske Pravno
Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Nitrianske Pravno

Sprievodné programy a tvorivé dielne

Múzeum organizuje aj rôzne sprievodné programy a tvorivé dielne, kde sa prezentujú tradičné remeslá ako vyšívanie, košikárstvo, tkanie kobercov, výroba textilných ozdôb a drotárskych výrobkov. Tieto aktivity umožňujú návštevníkom hlbšie spoznať bohatú kultúru Karpatských Nemcov.

Unikátne pamiatky v meste

Okrem múzea stojí za návštevu aj mestský cintorín s kaplnkou, kde sa nachádza množstvo prekrásnych náhrobných kameňov, svedčiacich o majstrovskej remeselnej zručnosti nemeckých obyvateľov. Neďaleko sa týči Kalvária Solka, výnimočná sakrálna pamiatka s 27 stavbami v neogotickom štýle.

Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Nitrianske Pravno
Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Nitrianske Pravno

Návšteva múzea

Múzeum kultúry Karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne je otvorené pre návštevníkov na základe telefonického dohovoru. Záujemcovia o prehliadku môžu kontaktovať múzeum na telefónnych číslach 0910/584 299 alebo 0910/676 613.

Návšteva tohto jedinečného múzea je skvelou príležitosťou, ako sa ponoriť do fascinujúcej histórie a kultúry Karpatských Nemcov a objaviť ich neoceniteľný prínos pre Slovensko.