Kubánova výsadba – návšteva u ornitológa

Kubánova výsadba - návšteva ornitológa, Piešťany - Sĺňava Autor: Martin Palkovič

Na pravom brehu vodnej nádrže Sĺňava sa nachádza lokalita s rozlohou 2,5 hektára, ktorej súčasťou je ornitologický stacionár určený na pozorovanie a krúžkovanie operencov. Tento priestor dostal názov po svojom zakladateľovi. Tým bol známy slovenský ornitológ Viliam Kubán, ktorý pôsobil práve na Sĺňave a zakrúžkoval tu desiatky tisíc vtákov. Je to miesto, ktoré odborníci nazývajú vtáčí raj.

Umelo vysadená zeleň a spodná voda napĺňajúca malé jazero poskytujú rôznym druhom vtákov jedinečné podmienky na vychovávanie potomstva. Odborníci ich vďaka dômyselne pripravenej infraštruktúre môžu sledovať celkom zblízka.

V posledných rokoch sa Kubánova výsadba, ktorá je inak prísne chráneným vtáčím územím, otvára verejnosti. Ornitológ Erich Kubica tam v rámci popularizácie environmentálnych tém organizuje prednášky, počas ktorých si účastníci môžu vyskúšať napríklad aj krúžkovanie voľne žijúcich vtákov.

Okrem toho sa dozvedia, prečo je dôležitá ochrana prírody ako sa mení druhová skladba operencov hniezdiacich pri Sĺňave, i to, kam všade vtáky zakrúžkované v Piešťanoch doleteli. Medzi najvzácnejšie druhy, ktoré v tejto lokalite pravidelne hniezdia, patrí ohrozený rybárik riečny. Vtáčik, ktorého vďaka jeho sfarbeniu prezývajú lietajúci drahokam. V posledných rokoch sa na neďalekom Vtáčom ostrove usídlila aj vzácna volavka – chavkoš nočný. Zaujímavé sú i početné kolónie čajok.