Kostol sv. Petra a Pavla, Zalužice

Kostol sv. Petra a Pavla, Zalužice

Obec Zalužice, skrytá v pokojnom zákutí Slovenska, je domovom jedinečného sakrálneho diela – kostola sv. Petra a Pavla. Tento rímskokatolícky kostol, postavený v neskorých rokoch 18. storočia, je nielen duchovným centrom obce, ale aj tichým svedkom minulých čias.

História kostola

Kostol sv. Petra a Pavla bol vysvätený v roku 1788, a to za prítomnosti vtedajšieho dekana Jána. Jeho vznik je spojený s grófom Imrichom Sztárayom, ktorý sa podieľal na jeho stavbe po zničení predchádzajúceho kostola z roku 1745. Pôvodný kostol, ako vyplýva z kanonickej vizitácie z roku 1832, stál približne 200 metrov od súčasného miesta, spolu s cintorínom.

Kostol sv. Petra a Pavla, Zalužice
Kostol sv. Petra a Pavla, Zalužice

Architektúra a rekonštrukcie

Kostol prešiel niekoľkými zásadnými zmenami, najmä veľkou opravou v roku 1970 za pôsobenia farára Juraja Jendžeľovského. Tá zahŕňala renováciu fasád, interiérovú výmaľbu a novú plechovú krytinu. Interiér kostola je zdobený hladkými stenami a modernou výmaľbou z roku 2009, podobne ako keramická podlaha veľkého formátu.

Mobiliár je tiež novodobý, čo dodáva interiéru čerstvý a súčasný vzhľad. Hlavný vstup na juhozápadnej strane lode je zvýraznený novodobými dvojkrídlovými dverami, umiestnenými zo strany so segmentovým záklenkom.

Empora kostola je zaujímavá svojou drevenou skriňou organového registra a trojosovým orgánom s drevenou architektúrou z konca 19. storočia, ktorá sa nachádza za ňou.

Kostol sv. Petra a Pavla, Zalužice
Kostol sv. Petra a Pavla, Zalužice

Duchovný život a farnosť

Farnosť Zalužice zriadili až v roku 1806, pričom najstaršie záznamy z matrík siahajú do roku 1824. Vtedy sa ako farár spomína Matej Brachay. K farnosti tradične patrili aj filiálne obce Čečehov, Hažín, Lúčky a Vrbovec.

V priebehu storočí sa v pamäti obyvateľov výrazne zapísali kňazi, ktorí tu pôsobili dlhé desaťročia, ako napríklad Ján Ťahy na konci minulého storočia, a viacerí ďalší v 20. storočí.

Kontakt a informácie

Pre viac informácií o kostole sv. Petra a Pavla a farnosti Zálužice môžete navštíviť oficiálnu webovú stránku na www.zaluzicefarnost.sk, kde nájdete aktuálne udalosti, bohoslužby a iné dôležité informácie pre návštevníkov a veriacich.

Kostol sv. Petra a Pavla v Zalužiciach je nielen významným náboženským objektom, ale aj dôležitou pamiatkou, ktorá odráža históriu a ducha obce. Jeho zachovaná architektúra a aktívny duchovný život robia z neho ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú pokoj, inšpiráciu alebo chcú lepšie spoznať kultúrne dedičstvo Slovenska.