Kostol sv. Michala Archanjela – Lančár

Kostol sv. Michala Archanjela, Kočín - Lančár Autor: Vlado Miček

Kostol sv. Michala Archanjela v obci Kočín – Lančár sa svojím monumentálnym zjavom týči na návrší prírodnej rezervácie Chríb a je najvýraznejšou dominantou širokého okolia.

Kostol sv. Michala je postavený na základoch staršieho kostola

Je postavený na základoch staršieho kostola z roku 1332, v ktorom sa pravdepodobne miesili vplyvy románskeho a gotického slohu. Súčasťou areálu je renesančné protiturecké opevnenie zo 17. storočia, ktoré bolo postavené na mieste pravekého valu z mladšej doby železnej. Podobné boli postavené pri kostoloch v Šenkviciach a v Chtelnici, ktoré sa však nezachovali.

Obranný charakter opevnenia potvrdzuje prítomnosť strieľní, ktoré sa nachádzajú v prednej časti pri vstupnej bráne. Po roku 1720 pribudla hranolová veža a brána v južnej časti opevnenia. Horné podlažie veže povodne slúžilo ako zvonica, pričom pôvodné zvony zo 17. a 18. storočia s reliéfmi Panny Márie a reliéfmi sv. Michala archanjela boli nahradené v roku 1926 novými.

Spodné podlažie sa využívalo ako kaplnka zasvätená trpiacemu Spasiteľovi a neskôr Jánovi Nepomuckému. Kaplnka už neslúži svojmu pôvodnému účelu, rovnako ako menší objekt vedľa veže, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou kostnicou.

Súčasná podoba je výsledkom prestavby okolo roku 1670

Súčasná podoba kostola je výsledkom neskororenesančnej prestavby pôvodného objektu okolo roku 1670 a jej neskoršej fázy z rokov 1723 – 1733, kedy k jednoloďovému kostolu pribudla priečna loď. Pôdorys kostola tak dostal podobu gréckeho kríža. Loď kostola a svätyne sú zaklenuté valenou klenbou s lunetovými výsekmi, ktorá je typická pre renesanciu a obdobie ranného baroka.

Podobný kostol s takýmto dispozičným riešením sa na západnom Slovensku nenachádza. Do kostola sa vstupuje cez dva portály, ktoré sa nachádzajú v južnej stene hlavnej lode a transeptu. Pôvodný portál bol však umiestnený v západnej časti, vtedy ešte jednoloďového kostola. Dnes tento priestor slúži ako Kaplnka Božieho hrobu.

Význam kostola v dnešnej dobe spočíva predovšetkým v jeho unikátnej maliarskej výzdobe z obdobia renesancie, baroka a rokoka. Nástenné maľby v kostole sv. Michala archanjela sa považujú za najkrajšie barokové maľby na našom území.

Pri kostole boli natáčané slovenské filmy: Na baňu klopajú, Kuruci do zbrane!, Súdim ťa láskou a iné. Z nádvoria kostola je pekný výhľad na okolité obce okresu Piešťany, Hlohovec a Trnava.

Prístup ku kostolu

Prístup k historickej pamiatke je z časti obce Lančár, cca 400 m po ceste vedúcej od dolného kostola sv. Jozefa, okolo budovy bývalých potravín COOP Jednota. Parkovanie je možné v dolnej časti obce, alebo vyššie pri budove bývalých potravín COOP Jednota.

Zaujímavosti

Kostol je dominantou, ktorá sa nedá prehliadnuť z hlavnej cesty vedúcej z Vrbového do Chtelnice. Pri kostole je ešte vidieť, že tomu tak dlhšie nebolo, keďže v tesnej blízkosti kostola je vidieť, že muselo byť zrezaných viacero borovíc, aby bol kostolík opäť dobre viditeľný.

Z kostolíka, keďže leží na vyvýšenom mieste, sú nádherné výhľady a za pekného počasia určite stoja za to. Piešťany aj široké okolie sú ako na dlani a svoj zvláštne čaro má aj pohľad na jadrovú elektráreň v jaslovských Bohuniciach.

Zdroj: Obec Kočín-Lančár