Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove je najvýznamnejšou a najstaršou architektonickou pamiatkou mesta. Tento gotický skvost, postavený koncom 13. a začiatkom 14. storočia, ukrýva vo svojom vnútri cenné umelecké diela a má za sebou pohnutú históriu poznačenú požiarmi a prestavbami.

História kostola

Pôvodný kostol bol v roku 1461 zničený požiarom, ktorý roztavil aj zvony. V rokoch 1484 až 1518 prešiel kostol prestavbou. Ďalším významným medzníkom v histórii kostola bol rok 1879, kedy po sérii požiarov a úprav získal svoju dnešnú podobu.

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Interiér a umelecké skvosty

Vnútorná výzdoba kostola je zmesou gotických, renesančných a barokových prvkov. Najcennejšie sú oltáre pochádzajúce z dielní majstra Pavla z Levoče a Majstra ANS, ktoré patria medzi najvýznamnejšie pamiatky neskorogotického sochárstva na Slovensku. Tri z týchto oltárov boli prevezené do Národného múzea v Budapešti a v kostole ich nahradili verné kópie.

Dominanta námestia

Veža farského Rímsko-katolíckeho kostola je neprehliadnuteľnou dominantou námestia. Kostol bol postavený v ranogotickom slohu začiatkom 14. storočia a jeho najcennejším prvkom je hlavný oltár, ktorého originál sa nachádza v Národnom múzeu v Budapešti. Posledné väčšie úpravy kostola sa uskutočnili v rokoch 1938-1939 a v 70. rokoch prebehla rekonštrukcia hlavného oltára. V roku 1992 bola vykonaná celková vonkajšia rekonštrukcia.

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Zaujímavosti o veži

Veža kostola bola upravovaná v roku 1537 a dosahovala výšku dvoch tretín. Pôvodne sa v nej nachádzali zvony, ktoré boli neskôr premiestnené do novej zvonice. Zaujímavosťou tejto veže je jej odklon od osi o 45 cm a výška necelých 50 metrov.

Kobka pod kostolom

Pod kostolom sa nachádza kobka, ktorá v minulosti slúžila ako miesto posledného odpočinku pre významné osobnosti mesta.

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Kostol je klenotom Sabinova

Farský Kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa je skutočným klenotom Sabinova a ústrednou dominantou historického jadra mesta. Tento majestátny neskorogotický kostol s renesančne upravenou vežou je svedectvom bohatej histórie a umeleckého majstrovstva našich predkov. Hoci originál vzácneho oltára z dielne Majstra Pavla z Levoče sa dnes nachádza v Budapešti, replika v sabinovskom kostole stále pripomína jeho niekdajšiu krásu a význam.