Kostol Narodenia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom Autor: Vlado Miček

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie je nepochybnou a impozantnou dominantou Nového Mesta nad Váhom.

V polovici 13. storočia tu stála románska bazilika, z ktorej sa do dnešných dní zachovala len spodná časť veže s kamenným portálom. V rokoch 1414 až 1423 augustiniáni, pozvaní pánom Beckova Stiborom zo Stiboríc, na mieste baziliky vybudovali nový gotický centrálny kostol na osemuholníkovom pôdoryse. Mal dlhé presbytérium s polygonálnym uzáverom, ku ktorému bola na začiatku 16. storočia pristavaná sakristia.

Na nástenných maľbách pracovali talianski majstri 15 rokov

Na podnet prepošta Jakuba Hašku v rokoch 1667 až 1675 prestavali gotický centrálny kostol v barokovom slohu vsunutím dvoch deliacich arkád, čím vznikli dnešné tri lode. Barokové štuky a nástenné maľby sú dielom talianskych majstrov, ktorí na nich pracovali 15 rokov.

Kostol sa prestavoval aj v neskorších dobách. Pred polovicou 18. stor. pribudla západná predsieň a bola zvýšená veža, ktorá dostala cibuľovú prilbu (1732). Aby zvýšenie veže neohrozilo statiku, boli k nej pristavené mohutné oporné piliere, čím kostol definitívne získal dnešný vzhľad. Na konci 19. storočia ho reštauroval architekt J. Lippert.

Baroková socha Panny Márie s Ježiškom

Baroková socha Panny Márie s Ježiškom, tzv. Haškova Madona, bola umiestnená na hlavný oltár pri barokovej prestavbe kostola v roku 1672. V stene uzáveru hlavnej lode je umiestnená skrinková rokoková krstiteľnica z polovice 18. storočia. Rokoková kazateľňa a organ sú z druhej polovice 18. storočia, podobne aj socha sv. Jána Nepomuckého. Obrazy krížovej cesty maľoval J. B. Klemens v roku 1870.

Budova Prepozitúry Panny Márie

Budova Prepozitúry  Panny Márie sa nachádza v tesnej blízkosti kostola na vyvýšenej opevnenej ostrohe v juhovýchodnej časti historického jadra mesta. Pôvodne gotická stavba bola v období baroka úplne prestavaná v rokoch 1643 až 1694. Je trojkrídlová, jednoposchodová, so samostatnou priľahlou kaplnkou. Jednoduché riešenie fasády kontrastuje s náročnou barokovou výzdobou kaplnky a jedálne. Miestnosti na poschodí zdobia obrazy s portrétmi novomestských prepoštov zo 17. až 20. storočia.

Zdroj: Mesto Nové Mesto nad Váhom