Kaštieľ Koplotovce – Kaplath

Kaštieľ Koplotovce Zdroj: kaplath.com

Rok vzniku kaštieľa nie je známy. Prvá písomná zmienka je z 15. storočia, kedy bol však pôvodný kaštieľ len prestavaný.

Stredoveký kaštielik s protitureckým opevnením a dvoma dominantnými baštami bol sídlom šľachtica, ale aj nitrianskeho župana Timotha Frideczkého. Dnes sa v ňom stretávajú manažéri, dvojice túžiace po romantike, ale aj rodiny s deťmi či kúpeľní hostia Piešťan.

Kaštieľ Koplotovce navštevoval Ján Hollý

Kaštieľ je známy aj priateľskými návštevami básnika Jána Hollého u majiteľov kaštieľa, rodiny Kochanovských, ktorý príležitostne prebýval, v dolnej bašte, kde mu bolo ponúknuté aj doživotné bývanie.

Bolo to obdobie vrcholu jeho básnickej tvorby. Svoje priateľstvo s Kochanovskými  zvečnil aj v ódach: „ Na Ambruša Kochanovského“ a „Na včelín Eduarda Kochanovského“.

Kaštieľ Koplotovce bol pôvodne renesančná pevnosť

Kaštieľ pôvodne renesančná pevnosť, z ktorej sa zachovalo opevnenie južnej strany s kamenným portálom a dvomi nárožnými okrúhlymi baštami bola v druhej polovici 18. storočia prebudovaná na kaštieľ v klasicistickom slohu.

Na nádvorí pevnosti sú dve klasicistické kúrie. Staršia má v stene zabudované toskánske stĺpy, mladšia zas má na nádvornej kaskáde stĺporadie. V miestnostiach sú rovné stropy, v jednej sa zachovala krížová hrebienková klenba.

Pivnica kaštieľa má valovú klenbu, je vybudovaná z neopracovaných kameňov a doplnená tehlou. Nachádza sa pod celou dĺžkou hlavnej budovy kaštieľa a v jednej časti vystupuje mimo dispozíciu terénu a je tu naznačené pokračovanie ako aj na východ, ktorý by ústil niekde dvor, čo znamená, že časť pivnice bola zasypaná a zrušená.

Na nádvorí sa nachádza hladomorňa. Je tu aj pivnica, ktorá v minulosti slúžila ako sklad pušného prachu, neskôr ako ľadovňa a podľa niektorých zdrojov aj ako mučiareň. V objekte sýpky bolo vraj väzenie previnilých mníšok a mníchov.

Archeológia

Územie obce Koplotovce i samotného kaštieľa je podľa nálezov osídlené už od neolitu. V minulosti sa v obci našli kamenné sekeromlaty a keramika z neskoršej doby kamennej i mince z doby rímskej.

V samotnom objekte kaštieľa sa pri výkopových prácach našli pozostatky neolitického osídlenia i žiarové hroby lengyelskej kultúry.

Súvislosť osídlenia dokazuje i nález kostrového hrobu v centre nádvoria datovaného do doby železnej. V areáli kaštieľa sa našli i pozostatky žiarových hrobov z doby železnej s výbavou železných nástrojov, kosákov, motyky, sekery. Predpokladá sa, že by sa archeologickým výskumom mohlo odhaliť ešte množstvo zaujímavých pozostatkov predchádzajúcich obyvateľov tohto územia.

Snahou je v budúcnosti sprístupniť návštevníkom kaštieľa aspoň časť nálezov expozíciou priamo v areáli kaštieľa.

Kaštieľ slúži v súčasnosti na ubytovanie

Štýlové romantické ubytovanie v stredovekom kaštieli a v bašte kaštieľa vzdialeného 12 kilometrov od Piešťan. Tiché prostredie, veľká záhrada, vonkajší bazén, ohnisko či záhradné posedenie. K dispozícii sú dva apartmány so samostatným vchodom. Celková kapacita 8 lôžok.

Obec Koplotovce

Koplotovce sa rozprestierajú na úpätí južného výbežku Považského Inovca medzi mestami Hlohovec a Piešťany. Územie je výškovo členené od 143 do 372 metrov nad morom. Erb obce pochádza z roku 1781 pôvodnej pečate. Klíma je tu ideálna v letných mesiacoch až 24°C pri zrážkach 60 mm a 250 h. slnečného svitu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113 v Zoborskej listine. Kaštiel a kostol Navštívenia Panny Márie/ 1734/ sa radia medzi pamätihodnosti obce.

Obec pôvodne známa pestovaním hrozna a konope dnes ponúka prírodné bohatstvo termálnych prameňov s liečivým účinkom na vonkajšie a vnútorné aplikácie. Termálne a minerálne vody dosahujú teplotu 25,6°C pri mineralizácií 2305 mg. L-1. Jej zložkami sú oxid uhličitý, monosulfán, fluór, vápnik, horčík. Teda vody kalcium sulfánovo bikarbonátového typu. Tunajšia fauna, flóra a prírodné bohatstvo sú vyhľadávané turistické atrakcie ako aj pripravované priestory na liečebný pobyt a aquapark. Stále vytekajúce pramene sú sprístupnené fontánkou.

Kontakt

Martin Petrek

Koplotovce 123, 920 01 Slovakia

tel/fax: +421 33 7300 462

mobil: +421 903 437 178

email: info@kaplath.com 

Zdroj: kaplath.com