Hrad Dobrá Voda

Hrad Dobrá Voda Autor: Vladimír Miček

Z obce Dobrá Voda vedú na hrad dve značky – modrá a červená. Obe sa v blízkosti zrúcaniny spájajú a do areálu hradu vstupujú spoločne.

Cesta na hrad Dobrá Voda

Od dedinského kostolíka nasledujte červenú turistickú značku hore kopcom, ktorá vás privedie až k miestnemu cintorínu. V ňom sa môžete pristaviť pri  náhrobku nášho národovca Jána Hollého. Hornou bránou potom vstúpite do lesa, kde vás bude červená značka viesť miernym stúpaním. Asi po desiatich minútach šliapania uvidíte po ľavej strane niekoľko opustených hrobov – zvyšok židovského cintorína. Pokračujte po ceste, ktorá vás dovedie až k rozľahlej hradnej zrúcanine.

Hrad Dobrá Voda - jeho obyvateľ Autor: Vladimír Miček
Hrad Dobrá Voda – jeho obyvateľ Autor: Vladimír Miček

Delové bašty a vstupná brána

Dnešný chodník ústi do hradu mimo pôvodného vstupu, popri veľkej pomerne dobre zachovanej delovej bašte. Sú na nej badateľné delové strieľne. Vedľa bašty je veľká priehlbina je tiež poslednou pamiatkou po druhej delovej bašte a vstupnej bráne. Z tretej bašty sa zachovala malá časť muriva, beznádejne stratená v hustom poraste, pokrývajúcom dolný hrad. Z ostatného opevnenia dolného hradu nás vítajú len nesúvislé úseky muriva, roztratené v poraste.

Hrad Dobrá Voda Autor: Vladimír Miček
Hrad Dobrá Voda Autor: Vladimír Miček

Jadro hradu

Chodník už nerešpektuje pôvodnú komunikáciu, skracuje ju a popri nepatrnom zvyšku predbránia stúpa dierou v murive priamo do horného hradu. Z obdĺžnikovej budovy horného hradu, ktorá slúžila aj na ubytovanie hradnej posádky, sa zachovala len vonkajšia stena so zvyškami kozuba a komína na vnútornej strane a štrbinovým okienkom. Priestor jadra hradu obkolesuje obvodový múr so zachovanou ochodzou a pôvodnými strieľňami. Jadru a aj celému hradu dominujú torzá oboch veží zvierajúcich palác.

Hrad Dobrá Voda Autor: Vladimír Miček
Hrad Dobrá Voda Autor: Vladimír Miček

Z väčšej severozápadnej veže sa zachovala len čelná stena v pôvodnej výške, ostatné tu existujú ešte do výšky prvého poschodia. Na múroch veže sa zachovala časť gotickej klenby, posledný zvyšok architektonickej nádhery hradu. Aj múry horného predhradia, pôvodná ochodza a strieľne, sú pomerne dobre zachovalé. Tiahle predhradie uzatvára budova bývalej kaplnky, oddelená od ostatného priestoru priečkou.

Hrad Dobrá Voda Autor: Vladimír Miček
Hrad Dobrá Voda Autor: Vladimír Miček

Zdroj: Obec Dobrá Voda