Amfiteáter Východná

Amfiteáter Východná

Obec Východná, nachádzajúca sa v blízkosti nádherných Vysokých Tatier, je domovom jedinečného amfiteátru. Toto miesto je známe predovšetkým vďaka množstvu ľudových slávností, ktoré sa tu konajú. Amfiteáter Východná ponúka nielen kultúrne vyžitie, ale aj panoramatický výhľad na majestátne štíty našich veľhôr.

Vyhliadková veža Májka

Významnou súčasťou amfiteátru je 28-metrová vyhliadková veža Májka. Táto dominanta je viditeľná už pri vstupe do dediny a patrí do novovybudovanej časti nazývanej Malá scéna. Okrem úchvatného výhľadu na okolie a Vysoké Tatry, areál skrášľujú aj drevené plastiky s folklórnym motívom, ktoré sú stálou expozíciou.

Amfiteáter Východná
Amfiteáter Východná

Veľká scéna

Druhou časťou amfiteátru je Veľká scéna. Tá sa otvára predovšetkým počas rôznych podujatí, ako je napríklad každoročný Folklórny festival Východná. V porovnaní s Malou scénou poskytuje Veľká scéna oveľa viac miesta na sedenie a vynikajúci zvuk, ktorý umocňuje zážitok z vystúpení.

Dostupnosť amfiteátru

Pri vchádzaní do obce Východná zo smeru od Važca je amfiteáter neprehliadnuteľný. Priľahlý hostinec s parkoviskom tvorí najväčšiu parkovaciu plochu v obci, ktorú majú návštevníci po ľavej strane. Prichádzajúci od Žiliny prechádzajú celou obcou, aby sa dostali k amfiteátru. K areálu vedie krátky chodník, ktorý je prístupný aj mimo konania folklórnych slávností.

Amfiteáter Východná
Amfiteáter Východná

Rekonštrukcia a prestavba

Amfiteáter prešiel rekonštrukciou a prestavbou. Okrem vyhliadkovej veže Májky pribudlo aj menšie pódium s miestami na sedenie v strede areálu. Drevené plastiky ľudí a folklórnych motívov dotvárajú jedinečnú atmosféru tohto miesta. Návštevníci môžu obdivovať nielen umenie, ale aj nádherný výhľad na Vysoké Tatry, predovšetkým na vrchol Kriváň, ku ktorému sa viažu miestne tradície a ľudová tvorba.

Folklórny festival Východná

Amfiteáter Východná je dejiskom najstaršieho a najrozsiahlejšieho celoslovenského festivalu ľudovej kultúry s medzinárodnou účasťou – Folklórneho festivalu Východná. Počas tohto podujatia sa v amfiteátri prezentujú viaceré umelecké autorské programy, v ktorých vystupujú víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólisti, muzikanti i tanečníci.

Amfiteáter Východná
Amfiteáter Východná

Unikátne miesto plné folklóru a kultúry

Amfiteáter Východná je skutočným klenotom slovenskej kultúry a folklóru. Svojou jedinečnou architektúrou, vyhliadkovou vežou a množstvom podujatí priťahuje návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia. Ak túžite zažiť pravú atmosféru slovenského folklóru a zároveň sa kochať krásami našej prírody, amfiteáter vo Východnej je tým pravým miestom pre vás.