OOCR Záhorie sa rozrastá, má už viac ako 50 členov

OOCR Záhorie

Predstavenstvo Oblastnej organizácie cestovného ruchu – OOCR Záhorie schválilo vstup ôsmich nových členov, medzi ktorými je aj nezisková organizácia KIRA (Krajská inovačná rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja). OOCR Záhorie tak bude mať po ich zapísaní do registra Ministerstva dopravy a výstavby SR už 52 riadnych členov.

Do OOCR Záhorie vstupuje aj krajská organizácia KIRA

KIRA bola zriadená krajom za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb a rozvoja inovačného potenciálu. „OOCR Záhorie pôsobí hlavne na území Trnavského kraja, preto sme prejavili záujem sa aktívne podieľať na jej činnosti. Členský príspevok vo výške 20-tisíc eur je určený ma podporu projektov a aktivít členov organizácie. Aj takto podporujeme udržateľný regionálny rozvoj a cestovný ruch, ktorý sa pomaly dostáva z krízy,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že by v rámci novely legislatívy privítal zavedenie možnosti členstva OOCR v dvoch krajských organizáciách cestovného ruchu (KOCR). To by sa týkalo aj OOCR Záhorie, ktorá pôsobí na území Bratislavského a Trnavského kraja, no dnes môže byť členom len jednej z ich KOCR.

Z oblastí, ktorým sa organizácia venuje, je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt či služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Tie viac či menej súvisia aj s cestovným ruchom. Vstup župnej neziskovej organizácie je preto logickým a výhodným krokom pre obe strany,“ vysvetlil vstup neziskovej organizácie KIRA do OOCR Záhorie jej výkonný riaditeľ Martin Lidaj.

Samosprávy už začínajú cítiť výhodu členstva

V rámci turizmu získava čoraz viac popularity golf a po senickom golfovom rezorte sa novými členmi stali aj subjekty zo Skalice Grafobal Group Golf Resort a Golf Club Skalica. Počet zástupcov samospráv rozšírila obec Častkov z okresu Senica. „Samosprávy už začínajú cítiť výhodu členstva v podobe investícii v ich katastroch. V Senici sme v spolupráci s mestom postavili na Kunovskej priehrade lanovú dráhu a vďaka dotácii z Fondu na rozvoj Trnavského kraja sa šetrného osvetlenia dočkala aj cyklotrasa vedúca z mesta na priehradu. Mestám Holíč a Skalica zabezpečujeme v rámci OOCR Záhorie dobové kostýmy, ktoré využijú pri slávnostných príležitostiach ale aj počas turistickej sezóny a postupne pribúdajú ďalšie konkrétne aktivity,“ doplnil Lidaj.

Po meste Brezová pod Bradlom vstúpili do organizácie aj občianske združenie Osobnosti pod Bradlom a spoločnosť Región Štefánik. „Brezovú pod Bradlom vnímame aj ako bránu medzi Záhorím a Kopanicami. Vďaka novým členom z tohto regiónu tak môžeme pripraviť produkty, ktoré na seba nadväzujú a môžu predĺžiť pobyt turistov u nás,” uviedol riaditeľ.

Novým členom je aj občianske združenie NaZáhorí, ktoré sa venuje prezentácii Záhoria. „Ide o mediálnu spoločnosť, ktorá sa dlhodobo a pravidelne venuje propagácii a prezentácii nášho regiónu. Zmyslom organizácie je vytvoriť pre návštevníkov širokú a komplexnú ponuku produktov, služieb či príležitostí na zážitky. Cieľom je návštevníka prilákať, ubytovať ho a dosiahnuť aby sa do regiónu neskôr vrátil, ideálne spolu s niekým ďalším. S rozširovaním členskej základne chceme pokračovať,“ dodal na záver výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.

Organizácia spája územie od Stupavy po Brezovú pod Bradlom

Zdenko Čambal, predseda predstavenstva OOCR Záhorie, skonštatoval, že v jednej organizácii spájame územie od Stupavy pri Bratislave až po Brezovú pod Bradlom v Trenčianskom kraji. To predstavuje silu, s ktorou do budúcnosti treba rátať. Tento potenciál musíme využiť. Okrem toho sa snažíme spájať aj aktívnych členov, ktorí sú z rôznych odborov a vzájomnou spoluprácou dokážu priniesť výrazne vyšší efekt v podobe zvýšeného záujmu o náš región.