Vodný mlyn Bohunice

Vodný mlyn Bohunice

Spoznajte tradície mlynárstva v malebnom prostredí Štampošskej doliny. Vodný mlyn Bohunice, vysunutá expozícia Tekovského múzea, sa nachádza pri potoku Sikenica, približne 2 km od dedinky Bohunice. Táto mlynárska usadlosť mlynára Pavla Turčana je technickou pamiatkou a pre verejnosť bola sprístupnená po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 1978.

Špeciálny typ vodného mlyna s kolesom na vrchný pohon

Bohunický vodný mlyn predstavuje špeciálny typ vodného mlyna s kolesom na vrchný pohon. Mlecie zariadenie bolo zmodernizované a v roku 1938 bola do mlyna zavedená aj elektrina. V mlyne je zriadené múzeum, kde sa návštevníci môžu oboznámiť s jeho pôvodným fungovaním.

Vodný mlyn Bohunice
Vodný mlyn Bohunice

Tri funkčné časti mlyna

Budova mlyna je rozdelená na tri funkčné časti. Obytná časť pozostáva z izby, kuchyne, komory a pivnice. Je zariadená dobovým nábytkom a inventárom, ktorý reprezentuje spôsob bývania majetnej remeselníckej vrstvy dedinského obyvateľstva v prvej polovici 20. storočia. Druhú časť tvorila maštaľ, dnes slúžiaca ako prevádzková miestnosť. Tretiu, odlišnú časť, tvorí mlynica a kolesovňa s vertikálnym členením.

Zaujímavosti a služby mlyna

Prehliadky expozície vodného mlyna sú možné aj s lektorským výkladom. Okrem toho múzeum ponúka možnosť vyučovacích hodín, predaj publikácií, propagačného materiálu a suvenírov. Zaujímavosťou mlyna sú aj netopiere, ktoré sa cez deň schovávajú v technickej miestnosti. Na pamiatku si návštevníci môžu zakúpiť chutné vínko, medovinu či liečivú masť.

Vodný mlyn Bohunice
Vodný mlyn Bohunice

Praktické informácie

Vodný mlyn Bohunice je otvorený verejnosti od mája do októbra, denne od 9:00 do 16:00, s prestávkou na obed od 12:00 do 12:45. Vstupné pre dospelých je 2 €, pre deti a dôchodcov 1 €. Parkovanie pri mlyne je zadarmo. Pre skupinové vstupy mimo otváracích hodín (min. 20 osôb) je potrebné vopred nahlásiť návštevu na sekretariáte Tekovského múzea alebo u lektorky vysunutej expozície.

Spoznajte kúsok histórie a tradície mlynárstva v malebnom prostredí Štampošskej doliny. Navštívte vodný mlyn Bohunice a nechajte sa očariť atmosférou tohto jedinečného miesta.

Vodný mlyn Bohunice