Súbor sakrálnych románskych pamiatok, Bíňa

Súbor sakrálnych románskych pamiatok, Bíňa

Nitriansky kraj je bohatý na zaujímavé ranostredoveké pamiatky. Ojedinelý súbor románskych pamiatok sa nachádza napríklad v Bíni, v okrese Nové Zámky. Jeho vznik sa dáva do súvisu s bojom o nástupníctvo na uhorský kniežací stolec v roku 997 medzi nitrianskym kniežaťom Štefanom, budúcim Štefanom I. a šomoďským kniežaťom Kopáňom.

Románsky kostol sa zachoval v takmer pôvodnej podobe

Kostol Panny Márie v Bíni je považovaný za jeden z najkrajších neskororománskych kostolov na Slovensku. Postavený bol v roku 1217. Spolu so zaniknutým kláštorom premonštrátov ho založil comes Amadeus, známy aj ako Omodej, z rodu Hunt, spolu s rehoľníkmi z Veľkého Varadína. Traduje sa, že ho Omodej dal postaviť na znak vďaky za to, že sa uhorský kráľ vrátil z križiackej výpravy.

Kostol bol postavený ako jednoloďová stavba s obdĺžnikovou loďou a sedembokým polygonálnym presbytériom, ktoré bolo rozšírené o bočné kaplnky. Na západnom priečelí sa týčia dve románske veže s predsieňou. Pôvodné kamenné články prípor, polstĺpov a pilierov zdobia románske a gotické hlavice. Dve z hlavíc pilierov sú zdobené reliéfmi s figurálnym motívom poľovníckej scény. Vedľa kostola je dodnes vidieť aj základy architektúr zaniknutého kláštora.

Kostolu aj kláštoru sa darilo až do prelomu 16. a 17. storočia. Počas tureckých vojen však boli obe stavby ťažko poškodené Turkami a v roku 1683 aj plieniacimi poľskými vojskami. Najviac utrpel kláštor, no kostol bol v 18. storočí opravený. Renovovaný bol dvakrát aj v 19. storočí, v roku 1867 a neskôr v rokoch 1896 až 1898. Počas druhej svetovej vojny Nemci zničili vstupnú časť chrámu a Rusi zasa prestrelili svätyňu. K ďalšej renovácii kostola potom došlo v rokoch 1951 až 1955.

Súbor sakrálnych románskych pamiatok, Bíňa
Súbor sakrálnych románskych pamiatok, Bíňa

Fresky vo vzácnej rotunde odkryli až otrasy počas vojny

V areáli kostola sa nachádza aj vzácna románska rotunda Dvanástich apoštolov. Centrálna stavba s kruhovým pôdorysom bola postavená pravdepodobne v polovici 13. storočia v románskom slohu. V jej interiéri sa nachádza vstavaná elipsovitá apsida a po obvode 12 ník pre 12 apoštolov. V apside sa nachádzajú tri románske okná a víťazný oblúk s pravouhlým nasadením. Na stenách sú reštaurované zvyšky románskych fresiek z 13. storočia.

V 17. storočí bola rotunda ťažko poškodená poľskými vojskami v období bojov proti Turkom a dlho stála bez strechy. Opravili ju až po roku 1755, keď bola barokovo obnovená. Opravená rotunda tak v 18. storočí dostala barokovú strechu, barokové okná a výzdobu. Až na konci vojny, po nejakých otrasoch, spadla časť omietky, objavili sa starobylé fresky a zistilo sa, že nejde o barokovú, ale o vzácnu románsku stavbu. Zamurovali sa barokové okná a obnovili sa tie románske.

Bíňa je tak miestom, kde môžete obdivovať ojedinelý súbor sakrálnych románskych pamiatok. Kostol Panny Márie a rotunda Dvanástich apoštolov sú skvostami románskej architektúry, ktoré stoja za návštevu. Príďte sa pokochať ich krásou a ponoriť sa do dávnej histórie.

Súbor sakrálnych románskych pamiatok, Bíňa
Súbor sakrálnych románskych pamiatok, Bíňa