Renesančný kaštieľ, Šaľa

Renesančný kaštieľ, Šaľa

Renesančný kaštieľ v Šali je nádhernou historickou pamiatkou, ktorá má za sebou dlhú a zaujímavú históriu.

Počiatky kaštieľa

Základy kaštieľa siahajú do roku 1586, kedy kráľ Rudolf II. daroval panstvo Šaľa jezuitom. Tí sem v roku 1598 presťahovali kolégium z Kláštora pod Znievom. Na stavbe kaštieľa, ktorého základný kameň bol položený v roku 1604, pracovali talianski stavitelia pod vedením Jozefa Brizia.

Významné osobnosti

S kaštieľom sa spája viacero významných osobností. Krátko tu pôsobil aj Peter Pázmaň, neskorší ostrihomský arcibiskup a zakladateľ Trnavskej univerzity. Medzi študentov patril Mikuláš Esterházi, ktorý sa neskôr stal palatínom, najvyšším krajinským hodnostárom v Uhorsku.

Renesančný kaštieľ, Šaľa
Renesančný kaštieľ, Šaľa

Turecké nebezpečenstvo

Kaštieľ bol v 17. storočí ohrozovaný Turkami, ktorí viackrát vyplienili Šaľu. Po páde Nových Zámkov v roku 1663 nariadil kráľ Leopold I. postaviť v Šali vojenskú pevnosť. Turecké nebezpečenstvo sa skončilo až oslobodením Nových Zámkov v roku 1685.

Prefektúra verejnozákladinných majetkov Šaľa

Po zrušení jezuitskej rehole v roku 1774 sa kaštieľ stal majetkom verejných základín. Od roku 1793 tu sídlila Prefektúra verejnozákladinných majetkov dištriktu Šaľa. Objekt prešiel dôkladnou rekonštrukciou a úpravami. V 19. storočí tu boli umiestnené rôzne úrady, byty a archív.

Renesančný kaštieľ, Šaľa
Renesančný kaštieľ, Šaľa

Úpadok a rekonštrukcia

Po znárodnení majetkov verejných základín po II. svetovej vojne začal kaštieľ upadať. Boli tu núdzové byty a dielne. S rekonštrukciou sa začalo až v 60. rokoch 20. storočia a pokračovalo sa v etapách až do roku 2008. Napriek tomu rekonštrukcia dodnes nie je úplne dokončená.

Renesančný kaštieľ je svedkom bohatej histórie

Renesančný kaštieľ v Šali je svedkom bohatej histórie a spája sa s mnohými významnými osobnosťami. Hoci prešiel obdobiami rozkvetu i úpadku, vďaka postupným rekonštrukciám sa darí zachovávať toto vzácne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Renesančný kaštieľ, Šaľa
Renesančný kaštieľ, Šaľa