Pamätník bitky U Klasovitých

Pamätník bitky U Klasovitých, Poriadie Autor: Vlado Miček

Kto sa zaujíma o históriu, ale aj turisti či cykloturisti, ktorí brázdia Myjavské kopanice, majú možnosť navštíviť Pamätník bitky U Klasovitých. Ten bol postavený v roku 1968 pri 120. výročí vzniku Slovenskej národnej rady a jeho okolie prešlo rozsiahlou úpravou.

Bitka U klasovitých v obci Poriadie sa odohrala 28. septembra 1848 a bola poslednou bitkou prvej dobrovoľníckej výpravy meruôsmych rokov.

Vznik SNR

Celej výprave predchádzalo ustanovenie Slovenskej národnej rady (SNR) vo Viedni 16. septembra 1848, keď sa prvým predsedom SNR stal Jozef Miloslav Hurban. Zároveň sa zriadila verbovacia kancelária so slovenského dobrovoľníckeho vojska.

Z Viedne odviezol 17. septembra osobitný vlak približne 600 dobrovoľníkov a členov SNR do Písku na Morave, kde sa k ním pridalo ďalších 150 mužov z Prahy a Brna ako aj niekoľko Slovákov. Pokračovali na Slovensko, keď prekročili hranicu pri obci Vrbovce, kde zložili prísahu na slovenskú zástavu. „Nebolo hranice medzi Moravou a Slovenskom, nemá byť jej ani potom, ale vlasť slovanská bude spoločná, budeme pracovať, aby sa tieto hranice zotreli,“ s týmito slovami sa prihovoril dobrovoľníkom Hurban.

Vyhlásenie neposlušnosti a prvé boje

Tí následne putovali na Myjavu, kde mala SNR už 19. septembra sídlo v dome Anny Kolényovej a ešte v ten deň bolo vyhlásené prvé slovenské povstanie, čo znamenalo neposlušnosť maďarskej vláde a nezávislosť slovenského národa.

Pod slovenskými zástavami sa zhromaždilo viac ako 9000 dobrovoľníkov. Prvé boje sa odohrali 22. septembra v Brezovej pod Bradlom, kde Slováci prvýkrát prelievali krv za národnú slobodu Boje boli úspešné, čím sa pozdvihlo sebavedomie a bojová odvaha dobrovoľníkov.

Menej úspešne už boli boje pri Senici, kde maďarské sily 26. septembra zvíťazili a donútili Slovákov na ústup. O deň neskôr 3000 dobrovoľníkov bojovalo o Starú Turú s maďarskými vojskami posilnenými o gardistov. Tuhé boje si odnieslo predovšetkým mesto, ktoré ľahlo popolom.

Bitka U Klasovitých

Boje pri Poriadí U Klasovitých sa odohrali v ranných hodinách 28. septembra. Na povstalcov zaútočilo maďarské vojsko. Po dvojhodinovom boji boli povstalci prinútení stúpiť. Nedokázali vzdorovať lepšie vyzbrojenému vojsku. Povstalci totiž na rozdiel od vojska nemali dostatočnú výzbroj, keď iba každý piaty mal zbraň. Väčšina bojovala iba tzv. sedliackymi zbraňami – sekerami, cepami, vidlami či rovnými kosami. Na bojisku zostalo ležať 12 mŕtvych povstalcov a 18 padlo do zajatia. Straty malo aj maďarské vojsko, ktoré pri odchode zanechalo viaceré myjavské kopanice v plameňoch. Počas boja vyhoreli osady U Klasovitých a časť osady Dolný Výhon.

Povstalci ešte v ten deň prekročili moravské hranice a v Novej Lhote prvú slovenskú výpravu rozpustili. V nasledujúcich dňoch obsadilo celý povstalecký kraj v okolí Myjavy maďarské vojsko. Nasledovali štatariálne súdy, ktoré niektorých odsúdili do väzenia ale aj na šibenicu.

Väčšina aktívnych povstalcov však už v tom čase bola mimo Uhorska, najmä v susednej Morave. V Kuželove, Hrubej Vrbke, Javorníku a Veľkej nad Veličkou sa koncom októbra nachádzalo 157 osôb.

Druhá a tretia výprava

Následne sa členovia SNR rozhodli, že sa stanú spojencami Viedne a v decembri zorganizovali druhú dobrovoľnícku výpravu, ktorá postupovala v súčinnosti s rakúskou armádou. V lete sa potom pripravovala aj tretia výprava pod vedením cisárskeho dôstojníka Lewartovského. Po kapitulácii Maďarov 13. augusta bol dobrovoľnícky zbor slávnostne rozpustený.

Prvá Slovenská národná rada pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu sa právom kvalifikuje ako prvá slovenská vláda. Aj keď svoje snaženie nedotiahla do úspešného konca, natrvalo zakotvila v historickom povedomí slovenského národa.

Pamätník bitky U Klasovitých

Autorom pamätníka je sochár Štefan Belohradský a je umiestnený na návrší, kde sa bitka odohrala. Pamätník pôsobí monumentálne aj vďaka širokému nástupnému schodisku, ktoré je ukončené plastikou v tvare stĺpa rozčesnutého bleskom. Symbolizuje krivoľakosť cesty, ktorá vedie k víťazstvu.

Pamätník bol odhalený pri príležitosti 120. výročia vzniku SNR v roku 1968 spoločne s Múzeom Slovenských národných rád v Myjave. Pamätník prešiel viacerými zmenami okolitej zelene. Naposledy v roku 2017, keď boli odstránené dreviny lemujúce pamätník a ten získal svoj pôvodný monumentálny vzhľad.