Kostolec

Veľkomoravský veľmožský dvorec v obci Ducové pri Piešťanoch. Autor: Martin Palkovič

Veľkomoravský veľmožský dvorec Kostolec v obci Ducové pri Piešťanoch patrí medzi najvýznamnejšie archeologické lokality Slovenska.

Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza v prírode – po celý rok je preto atraktívnym a voľne prístupným turistickým cieľom. Okrem histórie zaujme návštevníkov Kostolca aj výhľad na Považie.

Od Piešťan je Kostolec vzdialený necelých 8 km. Priamo s centra kúpeľného mesta, od Kolonádového mosta, k nemu vedie modrá turistická značka, ktorá je v mapách označená ako Chodník sv. Cyrila a Metoda.

Kostolec je spojený s príchodom vierozvestcov

Práve s obdobím slovanských vierozvestcov je Kostolec úzko spojený. Pochádza totiž z druhej polovice 9. storočia a archeologické nálezy z tohto miesta dokumentujú začiatky našich národných dejín. Na Považí bol veľmožský dvorec v období Veľkej Moravy dôležitým mocensko-správnym, ale aj obchodným uzlom. Stál totiž nad brodom cez Váh, ktorý bol súčasťou slávnej jantárovej cesty spájajúcej severnú a južnú Európu.

Svojou polohou dominuje krajine

Svojou polohou a nadmorskou výškou 240 m dodnes dominuje okolitej krajine, na ktorú je z neho pri dobrom počasí nádherný výhľad. Už z cesty si návštevníci tejto pamiatky všimnú charakteristické palisádové opevnenie, ktoré prešlo v uplynulých rokoch rekonštrukciou. Vo vnútri areálu je neprehliadnuteľný murovaný pôdorys predrománskej rotundy s podkovovitou apsidou. Tá slúžila do 11. storočia, kedy význam hradiska Kostolec postupne upadol.

Bohoslužby sa na toto miesto vrátili po roku 1990. Konajú sa tam pravidelne v rámci pútí na sviatok sv. Cyrila a Metoda ako pripomienka ich príchodu na Veľkú Moravu.

Autor: Martin Palkovič