Kategória: Horné Považie

Považské múzeum v Žiline

Myšlienka založiť v Žiline múzeum vznikla na začiatku 20. rokov 20. storočia a vyslovil ju bývalý starosta Žiliny Ignác Rada. Myšlienka však vtedy nenašla pochopenie. V roku 1935 sa vytvorila…

Kostolec

Veľkomoravský veľmožský dvorec Kostolec v obci Ducové pri Piešťanoch patrí medzi najvýznamnejšie archeologické lokality Slovenska. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza v prírode – po celý rok je preto atraktívnym…

Budatínsky hrad

Budatínsky hrad sa nachádza na sútoku riek Váh a Kysuca. Pamiatka s najstaršími zachovanými časťami z 14. storočia je však písomne doložená už v 13. storočí. Obkolesená je historickým parkom.…

Katedrála Najsvätejšej Trojice

Katedrála Najsvätejšej Trojice je jedným z najvýznamnejších a najstarších objektov v meste. Povesť hovorí, že v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál hrad.