Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Horná Potôn

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Horná Potôn

Horná Potôň, malebná obec situovaná v srdci Žitného ostrova, ukrýva vo svojom lone v časti Benkova Potôň zaujímavú stavbu – Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi.

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi je architektonický skvost a nielen duchovným centrom, ale aj svedkom jej bohatej histórie.

História kostola

Kostol bol postavený v roku 1816 úpravou staršej budovy školy. Jeho klasicistický štýl mu dodáva neopakovateľné čaro a eleganciu. Jednoloďová stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou je dielom šikovných rúk miestnych remeselníkov.

<yoastmark class=

Exteriér

Fasády kostola sú zdobené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami s kvádrovaním. Veža s nárožným štítom, členená lizénami a ukončená korunnou rímsou s malým terčíkom a ihlancovou helmicou, dodáva stavbe majestátnosť.

<yoastmark class=

Interiér

Vnútro kostola je plochostropé, vytvára pocit priestrannosti a pokoja. Jednoduchosť interiéru umocňuje duchovnú atmosféru a nabáda k rozjímaniu.

Súčasnosť

V súčasnosti je kostol v dobrom stave a slúži svojmu pôvodnému účelu. Je miestom stretávania sa veriacich a centrom duchovného života obce.

Kostol je symbolom histórie a duchovného dedičstva

Kostol v Hornej Potôni je nielen architektonickou pýchou obce, ale aj symbolom jej histórie a duchovného dedičstva.

<yoastmark class=