Antická Gerulata

Antická Gerulata

Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach ponúka návštevníkom jedinečnú možnosť spoznať históriu bývalého rímskeho vojenského kastela.

Prvý kastel v línii Carnuntum – Ad Flexum

Tento kastel bol súčasťou pevnostného systému Limes Romanus, ktorý sa tiahol pozdĺž Dunaja od 1. do 4. storočia. Gerulata bola strategicky dôležitým miestom, pretože chránila východné krídlo légií umiestnených v neďalekom Carnunte.

Expozícia múzea

Expozícia múzea prezentuje históriu budovania a života obyvateľov kastela prostredníctvom mnohých archeologických nálezov. V modernej výstavnej sieni si môžete pozrieť pamiatky z doby rímskej. Súčasťou expozície sú aj konzervované zvyšky pôvodnej architektúry kastela v areáli.

Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach
Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach

Stavebné etapy Gerulaty

Archeologické výskumy odhalili štyri stavebné etapy Gerulaty. Kastel založila jednotka Cohors V Lucensium za vlády cisára Domitiána. Od začiatku 2. storočia tu sídlila elitná jazdecká jednotka Ala I Cannanefatum. Nálezy kolkov a nápisov dokazujú prítomnosť aj ďalších rímskych légií a kohort.

Zaujímavé nálezy

Medzi pozoruhodné nálezy patria kamenné votívne oltáre s nápismi či sepulkrálne pamiatky s bohatou výzdobou, ozdoby ako gemy, spony či amulety. Vyniká aj zbierka mincí, ktorá dokumentuje razby rímskych cisárov. Výnimočným exponátom je legionársky denár s razbou XIX légie, porazenej v Teutoburskom lese v roku 6 po Kr.

Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach
Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach

Gerulata po odchode Rimanov

Posledné prestavby Gerulaty sa uskutočnili v 4. storočí. Nálezy z longobardského pohrebiska v okolí Rusoviec svedčia o tom, že táto lokalita bola obľúbená a výhodne položená aj v období sťahovania národov po odchode Rimanov.

Múzeum Antická Gerulata prezentuje nielen rímsku históriu

Návšteva múzea Antická Gerulata je skvelou príležitosťou pre každého, kto sa zaujíma o rímsku históriu a chce spoznať významné miesto na niekdajšej hranici Rímskej ríše. Expozícia ponúka fascinujúci pohľad na život v rímskom kasteli a predstavuje mnoho vzácnych archeologických nálezov.