Trhovisko v Trnave má históriu aj význam pre cestovný ruch

Námestie so stánkami okolo r. 1935, dobová pohľadnica Zdroj FB Fotky stará Trnava

Trnavčania sa dočkali nového mestského trhu na Trojičnom námestí. Vracia sa na pôvodné miesto, kde fungoval pred viac ako 70 rokmi pod názvom Zelený rínek.

Trhovisko je prepojené z históriou mesta

Rovnaké pomenovanie nesie ulica v centre mesta, kde sa trh kedysi konal, o čom svedčia aj dobové fotografie. Fungoval na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza obchodný dom Jednota a dom kultúry. Mesto ho presunulo v sedemdesiatych rokoch z dôvodu výstavby týchto budov.

S konaním trhov je úzko prepojená aj staršia história mesta. Trnava od samotného počiatku  ležala na križovatke dvoch významných obchodných ciest.

V minulosti sa tu nachádzala aj jedna z najvýznamnejších mýtnych staníc v Uhorsku. Prosperovanie Trnavy i širšieho regiónu bolo priamo naviazané na obchod v meste. Ten v tej dobe veľmi závisel od konania trhov, rínkov a jarmokov. Bohatý tok komodít cez toto územie zabezpečil prílev financií mestu, ale aj jeho občanom. To sa podpísalo pod rozkvet mesta najmä v stredoveku, o čom svedčí aj uskutočnenie finančne náročného projektu stavby mestskej veže na znak prosperity po vzore iných európskych miest ako Bologna či Pisa,“ hovorí Slavomír Dzvoník, sprievodca cestovného ruchu v Trnave.

Trh - Námestie zdroj foto Zaži v Trnave
Trh – Námestie Zdroj: Zaži v Trnave

Očakáva sa prínos aj v rámci turizmu

Umiestnenie trhu v centre mesta môže vďaka atraktívnejšej lokalite zvýšiť záujem u domácich, ale zároveň sa očakáva prínos aj v rámci turizmu.

Trhy priamo v centre sú európskym lákadlom mnohých zaujímavých miest ako Viedeň, Budapešť či Barcelona. Trnava má s trhom v srdci mesta hlboké historické prepojenie a mnohí návštevníci, predovšetkým z Maďarska, ju stále poznajú ako Nagyszombat (Veľká Sobota) podľa trhu, ktorý sa tu konal,“ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism a dodáva, že „umiestnenie trhu s lokálnymi produktmi na hlavnom námestí priamo pod mestskou vežou môže pomôcť zvýšiť atraktivitu mesta pre návštevníkov.

Pre Trnavčanov nebude trh na Trojičnom námestí úplnou novinkou. Už niekoľko rokov sa tu pravidelne konajú podujatia ako Tradičný trnavský jarmok, Trnavský rínek a Trnavský blšák. Tie každým rokom lákajú väčšie množstvo návštevníkov aj z okolitých miest.

Podujatie Trnavský rínek, ktoré bývalo v atraktívnej časti historického centra na Kapitulskej ulici, navštívilo počas jediného alebo dvoch dní konania niekoľko tisíc ľudí,“ dodáva Prostinák.

Mesto Trnava otvorilo nové trhovisko v piatok 10. júna a bude fungovať pravidelne každý piatok a sobotu od 7.00 do 11.00 h. Zámerom mesta je do budúcnosti rozširovať trh aj o časti, kde budú môcť predávajúci ponúkať sezónne plodiny alebo lokálne výrobky. Okrem zeleninového trhu by tak vznikla vínna ulička alebo medový trh.