Žitnoostrovské múzeum – Žltý kaštieľ

Žltý kaštieľ Zdroj: Mesto Dunajská Streda

V roku 1753 dal postaviť veszprémsky biskup Márton Bíró Padányi v mestskej časti Pókatelek pre svojho brata Istvána Bíroho priestrannú poschodovú kúriu s rozsiahlym statkom, neskôr nazvaný ako Žltý kaštieľ.

Závet zahrňujúca Žltý kaštieľ

„Nášmu bratovi sme postavili v časti Pókatelek dôstojnú a veľmi priestrannú rezidenciu, ktorú zvonka zdobí biskup Szent Márton (sv. Martin) a jeho presvedčivý portrét vytesaný do kameňa a skrášľujú prvky a ornamenty“ uvádza sa v závete o budove po smrti biskupa.

Kúriu vyženila rodina Pókateleki Kondé

Po smrti Istvána Bíroho cennú zemiansku kúriu a jej hospodárstvo sobášom vyženila rodina Pókateleki Kondé, ktorá si začiatkom 19. storočia kúriu upravila podľa svojich predstáv. Na priečelie bol umiestnený erb rodiny Kondé a nad erbom čnela monumentálna socha kamenného moriaka. Rodina Kondé si udržala vlastníctvo kaštieľa takmer 60 rokov. Dlhé obdobie bol kaštieľ jedinou poschodovou budovou v mestečku.

Druhá polovica 19. a prvá polovica 20. storočia

V roku 1858 Miklós Wahlberg, viedenský vysokoškolský profesor odkúpil budovu od rodiny Kondé a prenajal. Kaštieľ zdedila jeho dcéra a v roku 1910 ho predala spoločnosti Dukesz-Herzog z Hlohovca, ktorá ju kúpila so zámerom hospodárskeho využitia.

V rokoch 1938-1944 tu sídlila maďarská vojenská správa. V roku 1944 a počas roku 1945 tu sídlilo najprv nemecké a neskôr ruské vojenské velenie.

Žltý kaštieľ po 2. svetovej vojne

Po skončení vojny budovu prevzal pod svoju správu československý vojenský úrad. V rokoch 1953-1972 bol kaštieľ sídlom pozemkového úradu.

V roku 1972 sa sem presťahovalo Žitnoostrovské múzeum z budovy Bieleho kaštieľa rodiny Bacsákových, ktorému bol poskytnutý priestor pre stále výstavy a odborný výskum. Hlavná budova kaštieľa prešla rekonštrukciou v roku 1977 a v súčasnosti je tu umiestnená stála expozícia Žitnoostrovského múzea.

Zdroj: https://dunstreda.sk/