Škodáčkov mlyn Čáčov-Senica

Škodáčkov mlyn, Senica, časť Čáčov Autor: Vlado Miček

Škodáčkov mlyn v Čáčove je jedným zo štyroch mlynov v senickej miestnej časti Čáčov, ktoré boli pomenované podľa mlynárskych rodín. Zachovalo sa v ňom čiastočne aj pôvodné zariadenie

História

V roku 1943 prebehla na mlyne veľká prestavba, z jednopodlažného mlyna sa stal trojpodlažný mlyn. Ten bol poháňaný Francisciovou vodnou turbínou. Do roku 1960 sa v mlyne mlelo na troch valcových stoliciach. V roku 1960 bol mlyn znárodnený a jeho správu prevzalo Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik Bratislava. Odvtedy mlyn slúžil len na šrotovanie obilia pre dobytok a múka sa v ňom už nemlela. A tak postupne mlyn a jeho zariadenie začalo chátrať.

Súčasnosť

Dobrovoľníci z občianskeho združenia PRO Čáčov sa snažia o zachovanie spomienok na časy, kedy mlyn fungoval. V rokoch 2011 – 2014 prešiel rekonštrukciou. Strojové vybavenie je z časti zachované. V priestoroch mlyna sa  nachádzajú dve stále výstavné expozície: História Čáčova a Mlyny a mlynárske remeslo na území dnešnej Senice. Verejnosti je sprístupnený každoročne počas hodových slávností.

Škodáčkov mlyn – expozícia

Väčšinu exponátov tvoria pôvodné strojné zariadenia mlyna, navzájom prepojené v troch podlažiach objektu. Na prvom poschodí sa okrem ručnej váhy nachádzajú tri valcové mlecie stolice – dve od firmy J. Hübner & K. Opitz Pardubice z rokov 1905 a 1930.

Tretia od firmy Prokop bola zakúpená v roku 1950. Energiu na chod mlynu zabezpečovala Francisciova turbína, využívajúca vodu náhonu z Teplice.

Informácie

Otváracie hodiny:

Len vopred ohlásený vstup

+421 905 271 647

+421 902 616 996

procacov@gmail.com

Vstupné:

Dobrovoľné vstupné