Poštové múzeum, Banská Bystrica

Poštové múzeum, Banská Bystrica

Poštové múzeum v Banskej Bystrici predstavuje jedinečnú príležitosť pre všetkých nadšencov histórie a filatelie. Múzeum ponúka fascinujúci pohľad do sveta poštovníctva a jeho vývoja v priebehu storočí. Okrem toho sa návštevníci môžu tešiť na expozície rytých pomôcok tuzemských známok, zahraničných známok a známkovej tvorby.

História múzea

Počiatky Poštového múzea siahajú až do osemdesiatych rokov minulého storočia. Oficiálne vzniklo v roku 2000 a o rok neskôr bolo sprístupnené verejnosti. Pri tejto príležitosti bola otvorená expozícia s názvom “Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie”.

Expozícia “Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie”

Táto expozícia ponúka návštevníkom pohľad na vývoj pošty a poštovníctva od najstarších čias až po súčasnosť. Prostredníctvom rôznych zbierkových predmetov a obrazovej dokumentácie sa môžete dozvedieť, ako sa z jednoduchého odovzdávania správ postupne vyvinulo moderné poštovníctvo. V expozícii nájdete poštové štíty, tabule, schránky, pečiatky, pečatidlá, váhy, rovnošaty poštových doručovateľov, telefónne prístroje a mnoho ďalších zaujímavých exponátov.

Poštové múzeum, Banská Bystrica
Poštové múzeum, Banská Bystrica

Detská pošta

Pre najmenších návštevníkov je v múzeu zriadená “Detská pošta”. Deti sa tu hravou formou dozvedia o histórii poštovníctva a známkovej tvorby. Môžu si vyskúšať prácu za poštovou priehradkou, triediť listové zásielky, používať listové váhy a špeciálnu pečiatku “Detskej pošty”. Priestory dopĺňa maxi pexeso s motívmi slovenských poštových známok, magnetické puzzle a fotopanel.

Edukačné aktivity pre školy

Poštové múzeum pripravuje pre školy rôzne edukačné aktivity, ktoré sú vhodným doplnením učebných osnov. Komentovaná prehliadka v stálej expozícii ponúka pohľad na vývoj poštových služieb, históriu používania poštových známok a pečiatok. Prehliadku je možné doplniť vypracovaním pracovných listov.

Poštové múzeum, Banská Bystrica
Poštové múzeum, Banská Bystrica

Výstavy a zbierkový fond

Múzeum pravidelne pripravuje tematické výstavy pre širokú verejnosť vo vlastných priestoroch, ale aj externe na Slovensku i v zahraničí. Zbierkový fond sa systematicky zameriava na dokumentovanie pošty a poštovníctva na území Slovenska a je rozdelený do štyroch zbierok: Dejiny pošty a poštovníctva, Ryté pomôcky, Známková tvorba a Tuzemské známky.

Brána do sveta histórie poštovníctva

Poštové múzeum v Banskej Bystrici je miestom, kde sa história stretáva so súčasnosťou. Návštevníci si tu môžu rozšíriť svoje vedomosti, obdivovať unikátne exponáty a zažiť atmosféru dávnych čias. Ak máte radi históriu, filateliu alebo jednoducho hľadáte miesto na zaujímavý výlet, Poštové múzeum je pre vás tou pravou voľbou.

Poštové múzeum, Banská Bystrica
Poštové múzeum, Banská Bystrica