Piaristický kláštor a kostol, Podolínec

Piaristický kláštor a kostol, Podolínec

V malebnom mestečku Podolínec na severe Slovenska sa týči majestátny piaristický kláštor s Kostolom sv. Stanislava. Táto rannobaroková stavba bola postavená v rokoch 1642-1648 podľa plánov talianskych a viedenských staviteľov.

História kláštora

Kláštor bol založený v roku 1642 Stanislavom Ľubomírskym, pánom na Wisniczi a krakovským vojvodom. V minulosti bol kláštor pôsobiskom slovutného piaristického gymnázia, prezývaného aj “spišský Oxford”. Počas komunistickej diktatúry slúžil ako najprísnejší tábor pre kňazov a rehoľníkov na Slovensku.

Piaristický kláštor a kostol, Podolínec
Piaristický kláštor a kostol, Podolínec

Architektúra a interiér

Charakteristickým znakom kláštora je detailne vypracovaná fasáda, štyri veže a v strede umiestnený dvojvežový kostol. Budova má robustný a obranný charakter. Jednotlivé veže boli v minulosti plne využívané – severná veža slúžila ako kuchyňa, juhovýchodná ako knižnica a západná poskytovala sanitárne zázemie.

Interiér kláštorného kostola je majestátnym estetickým dielom. Návštevníci môžu obdivovať fresky, plastiky, lustre, maľby a najmä oltárny obraz s výjavom zo života sv. Stanislava, ktorý je najväčším oltárnym obrazom na Slovensku. Celý priestor má tiež jedinečnú akustiku.

Piaristický kláštor a kostol, Podolínec
Piaristický kláštor a kostol, Podolínec

Súčasnosť kláštora

Dnes je kláštor sídlom noviciátu redemptoristov, laických misijných spoločenstiev, cirkevných škôl a detského domova. Okrem historickej hodnoty je aj miestom vzdelávacích a charitatívnych aktivít.

Návšteva piaristického kláštora v Podolínci je nezabudnuteľným zážitkom pre každého, kto obdivuje históriu, umenie a architektúru. Jeho majestátnosť, bohatá história a jedinečná atmosféra robia z neho významné miesto nielen na Spiši, ale aj na celom Slovensku.

Piaristický kláštor a kostol, Podolínec
Piaristický kláštor a kostol, Podolínec