Múzeum holokaustu

Múzeum holokaustu, Sereď Zdroj: Mesto Sereď

Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou SNM-Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí Židia. Putovali do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, zriadených na okupovanom území Poľska.

Múzeum holokaustu – cieľ múzea

Cieľom múzea je vypracovať sa na poprednú inštitúciu v oblasti boja proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii. Pripomínať si životné príbehy obetí a preživších holokaustu. Súčasťou múzea je stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi, v ktorej sú uverejnené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s danou témou. Múzeum holokaustu slúži aj ako vzdelávacie stredisko. Ponúka odborné prednášky a vzdelávacie semináre pre školy.

Múzeum holokaustu – expozícia

V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila.

Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali. Preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje, otváracie hodiny a vstupné

Kontaktné údaje:

Adresa: Kasárenská 1005, 926 01 Sereď

Telefón: +421 31 245 11 03

E-mail: holocaust.museum@snm.sk

Web: www.snm.sk

Facebook: http://www.facebook.com/muzeumholokaustusered/

Otváracie hodiny:

Nedeľa – Štvrtok : 9.00 – 17.00

Možnosti vstupu, vstupné:

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné: 5,00 €

Zľavnené vstupné: 2,00 €/2 kultúrne poukazy

Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, €o 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ), seniori od 70 rokov

Voľný vstup: Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM, ZMS a UNESCO, držitelia preukazov múzea alebo galérie SR a ČR, členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, média.

Lektorovanie v slovenskom jazyku: 1,00 €

– v cudzom jazyku (anglickom, maďarskom): 1,50 €

Lektorovanie mimo otváracích hodín v slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov): 3,00 €

– v cudzom jazyku (anglickom, maďarskom) (min. 10 návštevníkov): 3,50 €

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť minimálne 3 pracovné dni dopredu.

Fotografovanie a snímanie na video: 2,00 €

Zdroj: https://www.sered.sk/