Kostol sv. Alžbety – Modrý kostolík, Bratislava

Kostol sv. Alžbety - Modrý kostolík, Bratislava Zdroj: Pixabay

V bratislavskom Starom Meste sa vyníma secesná perla, kostol svätej Alžbety, ktorý obyvatelia mesta nenazvú inak ako Modrý kostolík. Táto sakrálna stavba nie je len miestom pokojnej úcty, ale aj symbolom inovatívnej architektúry zasvätený Alžbete Uhorskej, dcére uhorského kráľa Ondreja II.

Historický odkaz a význam stavby

Medzi rokmi 1909 a 1913 vznikol pod rukami budapeštianskeho architekta Ödöna Lechnera, ktorý je známy svojimi secesnými dielami. Kostol bol navrhnutý ako symbolické mauzóleum pre Alžbetu Uhorskú a vyniká svojou modrou farbou a jedinečným štýlom.

Unikátny dizajn a ornamentika

Kostolík očarí návštevníka modrou omietkou a strešnou krytinou, ktorá je typická pre secesný štýl. Fasáda je oživená talianskou mozaikou sv. Alžbety a hlavný oltár zdobí olejomaľba s podobným motívom. Lechner vytvoril kostol ako jednoloďovú stavbu s dynamickou vertikálou postrannej veže, čím prispel k vytvoreniu maďarského národného štýlu.

Architektonické detaily a vnútorná krása

Aj napriek malej veľkosti kostola, Lechner dosiahol majstrovskú harmóniu v ornamentálnom dizajne. Konštrukčnou zaujímavosťou sú železobetónové klenby, ktoré realizovala renomovaná bratislavská firma. Stavbu viedol bratislavský staviteľ Anton Durvay.

Kostol sv. Alžbety - Modrý kostolík, Bratislava Zdroj: Pixabay
Kostol sv. Alžbety – Modrý kostolík, Bratislava Zdroj: Pixabay

Interiér plný mystiky a symboliky

Vnútro kostola očarí návštevníka svojimi plynulými tvarmi a zoomorfnou mystickosťou. Symbolické zobrazenie ružového altánku odkazuje na legendu o sv. Alžbete a jej dobročinnosti.

Uloženie relikvií a výtvarné umenie

V hlavnom oltári sú uložené relikvie svätej Alžbety spolu s ostatkami ďalších svätcov. Nad oltárom je obraz sv. Alžbety a interiér je obohatený o šesť nástenných malieb od budapeštianskych umelcov.

Bočný oltár a umenie Alojza Rigeleho

Bočný oltár je venovaný svätej Terézii a zdobí ho reliéf Madony s Teréziou. Pôvodne bol na tomto mieste umiestnený mramorový reliéf cisárovnej Alžbety Bavorskej, ktorý však musel byť z politických dôvodov odstránený.

Modrý kostolík je miestom, kde sa spája história, umenie a duchovno. Jeho architektonické a umenlecké hodnoty sú dôkazom nezameniteľného šarmu bratislavskej secesie, ktorý si zaslúži obdiv každého cestovateľa.