Hradisko Valy, Bojná

Hradisko Valy, Bojná

Bojná – Hradisko Valy patrí medzi unikátne archeologické lokality na Slovensku, ktoré po zániku ostali nedotknuté ďalším osídlením. Vďaka tomu sa zachovalo množstvo cenných nálezov a poznatkov pre dnešnú archeológiu. Hradisko je často prirovnávané k významným lokalitám ako Mikulčice či Pompeje.

Objavenie a výskum hradiska

Pred systematickým archeologickým výskumom objavili hradisko rôzni hľadači pokladov, ktorí spôsobili značné škody odnášaním najzaujímavejších nálezov. Od roku 2007 prebieha na lokalite odborný výskum, vďaka ktorému sa podarilo zaistiť tisíce artefaktov a vyrozprávať príbeh vtedajšieho mocenského centra.

Hradisko Valy, Bojná
Hradisko Valy, Bojná

Význam hradiska v 9. storočí

Hradisko Valy bolo v 9. storočí dôležitým výrobným, obchodným a misijným strediskom, ako aj sídlom slovanskej elity. Väčšina nálezov pochádza z obdobia Nitrianskeho kniežatstva z prvej tretiny 9. storočia. Hradisko existovalo aj počas Veľkej Moravy, no začiatkom 10. storočia zaniklo, pravdepodobne požiarom.

Expozícia na hradisku Valy

Obec Bojná v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre vytvorili na hradisku unikátnu expozíciu v prírode. Priamo na mieste nálezov vznikli modelové rekonštrukcie prvkov vtedajšieho života, ako obranný val, obydlia Slovanov, hlinená pec, kováčska vyhňa či potravinová jama.

Hradisko Valy, Bojná
Hradisko Valy, Bojná

Slovanská brána

V roku 2018 bola na hradisku dokončená rekonštrukcia východnej brány, ktorá prezentuje mimoriadne staviteľské umenie starých Slovanov. Ide o najväčšiu rekonštrukciu slovanskej brány v strednej Európe. Brána pozostáva z drevenej veže s výškou 11 metrov a celkovou šírkou 12 metrov.

Zabudnuté centrum Nitrianskeho kniežatstva

Výskum v Bojnej vyvrátil hypotézu, že Nitra bola jediným centrom Pribinovho kniežatstva, resp. Veľkej Moravy na Slovensku. Hradisko Valy je jedinečnou lokalitou, ktorá poskytuje cenné poznatky o živote a schopnostiach starých Slovanov. Vďaka expozícii v prírode a rekonštrukcii slovanskej brány si návštevníci môžu priblížiť toto významné obdobie našich dejín.

Hradisko Valy, Bojná
Hradisko Valy, Bojná