Kategória: Prešovský kraj

Historická radnica, Levoča

Levoča, perla Spiša, je domovom mnohých architektonických skvostov, ktoré očarujú návštevníkov svojou históriou a krásou. Medzi najvýznamnejšie pamiatky tohto slovenského mesta patrí Chrám sv. Jakuba a práve budova radnice. Tá…

Drevený chrám, Nižný Komárnik

V malebnej obci Nižný Komárnik sa nachádza jedinečný skvost gréckokatolíckej architektúry – drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky. História chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky Prvý chrám tu bol postavený už v polovici…

Náučný chodník Chráneným areálom Dubnických baní

Bližšie k opálovým baniam na Slovensku – jediným takýmto dobrodružstvom na našom kontinente – bola pridaná nová atrakcia: edukačný chodník Chráneným areálom Dubnických baní. Táto cesta vedie cez banskú oblasť…

Dukla

Dominantou národnej kultúrnej pamiatky je Pamätník čs. armádneho zboru postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu Ing. arch. J. Grusa. Pamätník s obradnou sieňou je vysoký 28 metrov. Tento prírodný…

Kláštor kartuziánov v obci Červený Kláštor

Národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov patrí k najvýznamnejším pamiatkam tohto druhu na Slovensku. Nachádza sa v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok. História vzniku kláštora siaha do roku 1320. Založili…

Štrbské pleso

Štrbské pleso je druhé najväčšie pleso v slovenskej časti Vysokých Tatier a takisto druhé najväčšie pleso na Slovensku. Zároveň ide o najtypickejšie morénové jazero Vysokých Tatier. Pred príchodom turistov ho…