Záhorské múzeum v Skalici zhodnotilo rok 2021

Záhorské múzeum, Skalica Autor: Vlado Miček

Napriek ťažkej situácii v odvetviach kultúry, celkom závislých na návštevníkoch, sa múzeum venovalo práci so zbierkovými fondami. Informovala o tom riaditeľka Záhorského múzea Viera Drahošová.

Záhorské múzeum získalo 411 predmetov

Do zbierok múzea bolo získaných darom i kúpou 411 kusov zbierkových predmetov, najväčší počet do fondu etnografie. K mimoriadnym patrí cenná kolekcia 38 západoslovenských džbankárskych výrobkov, získaná od etnografa a archeológa Jiřího Pajera zo Strážnice.

Sakrálne zbierky múzea významne obohatil súbor z kláštora v renesančnom kaštieli v Cerovej v časti Lieskové, z ktorého po polstoročí odišli Milosrdné sestry Svätého kríža. Ďalší súbor predmetov získalo múzeum zo starej skalickej vinohradníckej búdy.

Vzácnym príspevkom k poznaniu zakladateľskej osobnosti múzea je časť osobnej pozostalosti MUDr. Pavla Blaha, ktorú múzeu darovala rodina jeho pravnuka Ing. Róberta Blaha – 2 archívne škatule korešpondencie a 3 archívne škatule kníh.

Záhorské múzeum pokračovalo v spracovaní fondov

Pracovníci múzea pokračovali so spracovaním starších fondov, v digitalizácii zbierkových fondov bola pozornosť venovaná fotografovaniu zbierkových predmetov, digitalizácii dokumentácie, fotografií, negatívov, druhostupňovej evidencii fondov.

Pokračovali zápožičky, elektronické spracovanie knižničného fondu a odborní pracovníci pomáhali bádateľom pri výskumoch konzultáciami, pokračovali v metodickej činnosti. Zúčastňovali sa videokonferencií aj konferencií vo svojich vedných odboroch, pripravovali štúdie.

Pripomenutie významného výročia 30 rokov vychádzania časopisu Záhorie múzeum presunulo do online podoby. Prezentáciu činnosti múzea a kontakt so záujemcami sme oveľa intenzívnejšie vykonávali virtuálnou formou. V novej časti webovej stránky nazvanej Osobnosti Skalice boli spracované medailóny asi 150 osobností.

Výstavy Záhorského múzea

V rámci výstavnej činnosti sa pre epidemickou situáciou spôsobené uzatvorenie pre verejnosť konali vo vlastných výstavných priestoroch len dve výstavy. Z decembra 2020 pokračovala výstava kurátorky Dity Andruškovej Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, ku ktorej boli pripravené sprievodné podujatia. Múzeum vydalo k výstave katalóg s rovnakým názvom. Výstave bolo udelené ocenenie Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii Výstavná a expozičná činnosť múzeí za roky 2019-2021. „Jej prezentácia výstavy online formou bola vôbec prvou prezentáciou Národopisnej spoločnosti Slovenska tohto typu a stala pilotnou prednáškou k sérii plánovaných prezentácií. Veľkú pozornosť jej venovali regionálne i celoslovenské médiá a pomohli rozšíriť posolstvo výstavy,“ uviedla Drahošová. Druhou bola výstava AH 2015 – 2020, výber z tvorby Antona Hanzalíka, kurátorkou bola Božena Juríčková.

Mimo vlastných priestorov realizovalo múzeum panelové časti výstav Františkáni v Skalici; Vinohrady, vinohrady…; Ľudový odev na Záhorí v Galérii u františkánov v Skalici, Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici a po celý rok výstavu Mosty Pomoravia v dolnorakúskom múzeu Orth an der Donau.

Ďalšia činnosť múzea

Po úspechu pôvodného vydania pripravilo múzeum reedíciu knihy „Lábe, Lábe… Lábsky nárečový slovník a všetko krásne, čo s ním súvisí“ Emílie Štefekovej a aj dlho odkladanú prezentáciu knihy Prvá svetová vojna a Záhorie (Pamätníky obetiam v regióne).

Pri príležitosti 300. výročia narodenia barokového skladateľa P. Pavlína Bajana (1721 – 1792) pripravil Peter Michalovič vlastný filmový dokument. Slávnostne otvorili Múzeum Habánov Sobotište, ktorého expozíciu vytvorili Martin Hoferka a Dita Andrušková.

Zrušili sme viacero plánovaných výstav i podujatí, tiež Deň otvorených dverí Záhorského múzea v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva, ako i už druhý, predtým tradičný predvianočný koncert, ktorý mal byť venovaný 30. výročiu časopisu Záhorie. Bez obmedzenia návštevníckeho režimu sme začali s prácami, pre ktoré by inak bolo potrebné múzeum uzatvoriť. Pripravili sme priestor stálej expozície pre jeho pripravovanú novú časť a realizovali výmenu 15 okien a pokračovať budeme v jarných mesiacoch. Nasledovať bude rekonštrukcia fasády,“ informovala riaditeľka múzea.

Zdroj: Záhorské múzeum v Skalici