Krojový ples Kúty – 2023

Pjekné mjestečko o.z. - Kúty Bratislavská 210, Kúty

Už tradičný ples spojený s krojama v Kútoch - konečne po korone! Kvalitní dechovka Skaličané a cimbálová muzika Brecuavan vedená primášém - Dr. Františkém Blažkém - šak teho už určite poznáte;) Víc info o vstupenkách dodáme neskúr, zatád si zabeštelujte termín! Každopádne v predprodaji budú vstupenky za rovnaké ceny jak v roku 2020! My nezdražujeme,…